Vaihtoehtoja ihmiskaupalle

Toisenlaisia tarinoita on FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n kehitysviestintähanke, joka tiedottaa Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvan ihmiskaupan juurisyistä.

Suunnitteilla on myös aloittaa vuoden 2019 aikana nigerialaisen kumppanijärjestön kanssa yhteistyö, joka tulee ehkäisemään ihmiskauppaa kehittämällä kestäviä toimeentulomahdollisuuksia nuorille naisille Nigeriassa. Tavoitteena on tarjota naisille vaihtoehtoja ihmiskauppiaiden mukaan lähtemiselle.

Tuoreimmat kuulumisemme voit lukea blogistamme hieman alempaa tältä sivulta kehitysyhteistyöhankkeen kuvauksen jälkeen!

Hankkeiden toteuttaja Suomessa: FinnWID - Naiset kehitystyössä ry

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton asiantuntijajärjestö. Vapaaehtoisten ylläpitämä järjestö on avoin kaikille sukupuolten tasa-arvosta, naisten asemasta ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille. FinnWID ry on työskennellyt sukupuolten tasa-arvon ja kehitysyhteistyön parissa vuodesta 1990 lähtien.

Järjestöllä on ollut aikaisemmin kaksi ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta. GARIMA-hanke keskittyi vuosina 2011–2013 paikallisyhteisöjen naisjohtajien kapasiteetin vahvistamiseen Pohjois-Intiassa. Ghanassa Hohoen kaupungissa vuosina 2007–2009 kehitysyhteistyöhanke puolestaan monipuolisti naisten koulutustarjontaa ja kohensi heidän toimeentulomahdollisuuksiaan. Vuosina 2017–2021 FinnWID ry keskittyy erityisesti ihmiskaupan vastaiseen toimintaan.

Ehkäisemme Ihmiskauppaa yhteistyössä ENCATIP:in kanssa

Yhteistyökumppanimme Nigeriassa on Edo State NGO Coalition Against Trafficking in Persons (ENCATIP), joka on vuonna 2003 perustettu kuuden kansalaisjärjestön muodostama koalitio. Kaikki koalition jäsenjärjestöt ovat erikoistuneet ihmiskaupan ehkäisemiseen, tasa-arvon edistämiseen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamiseen.

Koalition puolesta yhteishankkeemme suunnitteluun osallistuu sen jäsenjärjestö Idia Renaissance. Vuonna 1999 perustetulla järjestöllä on pitkä kokemus ihmiskaupan vastaisesta työstä, ja se on toteuttanut aikaisemmin ihmiskauppaa ehkäiseviä hankkeita muun muassa YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston ja UNICEF:in sekä useiden eurooppalaisten järjestöjen tuella.

nuorten naisten toimeentulomahdollisuuksia parantava kehitysyhteistyöhanke

Olemme suunnitelleet ENCATIP:in kanssa hanketta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa tyttöjen ja nuorten naisten asemaan Edon maakunnassa Nigeriassa, jotta heillä olisi vähemmän yllykkeitä lähteä ihmiskauppiaiden mukaan.

Naisten heikko yhteiskunnallinen asema, köyhyys sekä koulutus- ja toimeentulomahdollisuuksien puute ovat pääsyitä sille, miksi ulkomaille lähteminen vaikuttaa usein ainoalta mahdolliselta tavalta parantaa omaa elämää ja perheen toimeentuloa. Siksi kestävien toimeentulomuotojen kehittämisellä on keskeinen rooli ihmiskaupan ehkäisemisessä.

koulutusta haavoittuvimmassa asemassa oleville tytöille

Muun muassa köyhyydestä johtuva koulupudokkuus ja siihen liittyvä vaihtoehdottomuus ovat merkittäviä syitä sille, että tytöt lähtevät etsimään toimeentuloa ulkomailta. UNICEF:in mukaan Nigeriassa on lähes 10 miljoonaa lasta koulun ulkopuolella ja esimerkiksi yläasteen aloittaa vain alle puolet tytöistä.

Koulutusstipendien myöntäminen on osa ENCATIP:in toimintaa. Koalitio tunnistaa meille Edon osavaltiossa nuoria naisia, jotka ovat vaarassa pudota koulusta tai muista syistä joutua ihmiskaupan uhreiksi. Stipendeillä autamme tyttöjä jatkamaan koulussa perheen taloudellisista vaikeuksista huolimatta.

Tule mukaan tekemään vaihtoehtoja ihmiskaupalle! Tue kampanjaa ja lahjoita.

Toisenlaisia tarinoita -Blogi

Tässä osiossa kerromme hankesuunnittelun ja kampanjan kuulumisia. 

Kirjoittajista

Erna Alitalo toimii FinnWID ry:n puheenjohtajana ja vastaa erityisesti kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelusta. Erna on valtiotieteiden maisteri ja opiskellut antropologiaa, sukupuolentutkimusta, kehitysmaatutkimusta ja maailmanpolitiikkaa. Hän on työskennellyt eri järjestöillä hankesuunnittelun ja -koordinoinnin parissa, tehnyt vapaaehtoistyötä Tansaniassa ja tutustunut myös Suomen kahdenvälisiin hankkeisiin suurlähetystöllä Bangkokissa. FinnWIDin lisäksi Erna opiskelee parhaillaan TASOVA-projektin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuus aluekehityksessä -koulutuksessa ja hoitaa joulukuussa syntynyttä ihmisen alkua.

Anna Kuokkanen toimii Toisenlaisia tarinoita -kampanjan ja -viestintähankkeen koordinaattorina. Anna on valtiotieteiden tohtori, sosiologi, tutkija ja valokuvaaja. Hän on työskennellyt vapaaehtoisena lasten liikuntakoulutushankkeen parissa Tansaniassa ja pakolaisuus- ja ihmisoikeuskysymysten parissa muun muassa Suomen Pakolaisavussa ja Amnesty Internationalissa. Anna tutustui Itohan Okundayeen turvapaikanhakijoiden elämää dokumentoivan valokuvaprojektinsa kautta.

Lisäksi blogissa kirjoittavat muut FinnWID - Naiset kehitystyössä ry:n aktiivit.

 
 

 18.6.2019 - teksti: Erna Alitalo, kuvat: Anna Kuokkanen

Hyvissä tunnelmissa kesälaitumille

Neljä vuotta sitten istuin kesäkuun alussa erään kehitysyhteistyöjärjestön kehittämispäivillä. Olimme juuri uurastaneet koko kevään saadaksemme kasaan uuden ohjelmakauden rahoitushakemuksen ulkoministeriölle, ja nyt kävimme läpi yhteisen työn tuloksia ja viimeistelimme linjauksia. Samaan aikaan käytiin eduskuntavaalien jälkeisiä hallitusneuvotteluja. 

Tuo kevät jäi monen järjestötoimijan muistiin – hallitusneuvotteluista tultiin ulos päätöksellä leikata varsinaisesta kehitysyhteistyöstä 330 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 kehitysyhteistyöhön oli alunperin suunniteltu käytettäväksi noin 815 miljoonaa euroa. Leikkausten jälkeen maksatukset tippuivat käytännössä noin 605 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 varsinaisen kehitysyhteistyön maksatukset olivat vain 565 miljoonaa euroa. Järjestöjen kehitysyhteistyöstä leikattiin 43 prosenttia.

Kansalaisjärjestöt osoittivat mieltä kehitysyhteistyöleikkauksia vastaan syksyllä 2015.

Kansalaisjärjestöt osoittivat mieltä kehitysyhteistyöleikkauksia vastaan syksyllä 2015.

Muistan hyvin sen järkyttyneen ilmapiirin tuolta kesältä, mielenosoitukset kehitysrahoituksen puolesta ja valtavat sopeutustoimet, joita monissa järjestöissä jouduttiin tekemään.

Nyt tänä keväänä tunnelmat ovat aivan toiset. Hallitusneuvottelut on saatu päätökseen ja uusi ohjelma tullut ulos. Hallitusohjelman julkaisun jälkeen Fingo pyysi myös meiltä FinnWIDistä kommentteja uudesta ohjelmasta.

Meidän kannaltamme ohjelmassa on paljon hyvää. Yleisesti ohjelmassa on erittäin hyvä sävy koskien naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja ihmiskaupan uhrien aseman parantamista. Kehitysyhteistyön osalta kehitysrahoituksen tasoa aiotaan nostaa, järjestöjen työn merkitys nostetaan esiin, Suomelle aiotaan laatia kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta edistävät ylivaalikautiset periaatteet ja viimein myös kehitysyhteistyövaroin tuettavia yrityksiä velvoitetaan noudattamaan verovastuullisuuden ja avoimuuden kriteereitä sekä edistämään ihmisoikeuksia ja Suomen kehityspolitiikan tavoitteita.

Jäämme siis mielenkiinnolla odottamaan, millaisiksi käytännön toimenpiteiksi hallitusohjelman linjaukset muokkautuvat, ja pääsevätkö myös pienet järjestöt mukaan uuden kehityspoliittisen ohjelman sekä ylivaalikautisten periaatteiden suunnittelemiseen.

Myös meillä FinnWIDissä on tapahtunut kevään aikana kaikkea mahtavaa. Toipuminen ulkoministeriön kielteisestä rahoituspäätöksestä vei hetken, mutta nyt olemme saaneet tehtyä kumppaniemme kanssa suunnitelmia ja syksyn alussa alamme rahoittaa nuorten naisten koulutusta Benin Cityssä. Kiitos aivan valtavasti kaikille toimintaamme tähän mennessä tukeneille – työ jatkuu.

FinnWID alkaa syksyllä tukea nuorten naisten koulutusta kumppanijärjestönsä Idia Renaissancen koulutuskeskuksessa Benin Cityssä.

FinnWID alkaa syksyllä tukea nuorten naisten koulutusta kumppanijärjestönsä Idia Renaissancen koulutuskeskuksessa Benin Cityssä.

Saimme myös talven ajan Euroopan unionilta ja Fingo ry:ltä rahoitusta Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähankkeelle. Rahoituksen avulla pystyimme laajentamaan tiedotustyötämme: teimme uudet Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta kertovat nettisivut, kävimme tutustumassa kumppanijärjestöjemme työhön Nigeriassa, järjestimme kurssin Diakin sosionomi-opiskelijoille, järjestimme useita tilaisuuksia ja teimme valtavasti yhteistyötä median kanssa.

Ja työ tuotti mahtavia tuloksia. Sosionomi-opiskelijat kokivat, että kurssi lisäsi heidän tietämystään ihmiskaupasta ja ammatillista osaamistaan, ihmiskauppaan liittyvät teemat näkyivät kevään aikana valtakunnallisissa medioissa, ja FinnWIDissä on mukana monia uusia sitoutuneita vapaaehtoisia, jotka haluavat vaikuttaa tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Eurooppasali täyttyi kiinnostuneista kuulijoista toukokuussa, jolloin järjestimme Vaihtoehtoja ihmiskaupalle -seminaarin.

Eurooppasali täyttyi kiinnostuneista kuulijoista toukokuussa, jolloin järjestimme Vaihtoehtoja ihmiskaupalle -seminaarin.

Olemme siis erittäin hyvillä tunnelmilla siirtymässä kesälaitumille. Kiitos kaikille FinnWIDin työssä mukana olleille ja työtämme tukeneille.

Kesän aikana voit tukea toimintaamme osallistumalla viime kesänä jo suurta kiitosta keränneille Toisenlaisia tarinoita -kävelyille, joilla käsitellään Kallion naisten historiaa.

Ja pysy kuulolla – syksyllä on taas tulossa vaikka mitä. 😊

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

 
 

6.5.2018 - FinnWID

TIEDOTE 6.5.2019: Ihmiskaupan syy on köyhyys – Kehitysyhteistyöllä voidaan ehkäistä monta surullista tarinaa

Vaihtoehtoja ihmiskaupalle.jpg

Entinen ihmiskaupan uhri Itohan Okundaye tietää, että kehittämällä nuorten koulutus- ja toimeentulomahdollisuuksia ehkäistään ihmiskauppaa.

Ihmiskauppa on noussut kevään aikana otsikoihin Suomessa. Ravintola-alalla on paljastunut paljon työvoiman hyväksikäyttöä, josta osa täyttää ihmiskaupan tunnusmerkistön. On myös uutisoitu siitä, että moni haavoittuvassa asemassa oleva ihmiskaupan uhri tulee Suomeen hakemaan turvaa itselleen ja lapsilleen, mutta usein heidät käännytetään takaisin lähtömaahan. 

Ihmiskaupan uhreja yhdistää usein toive työstä ja paremmasta toimeentulosta, jolla auttaa kotimaassa asuvaa perhettä. Köyhyys tekee nuoret haavoittuviksi ihmiskauppiaiden tarjouksille. 

“Ei riitä, että kerromme nuorille, mitä vaaroja Eurooppaan matkustamisessa on tai että he voivat joutua myymään Euroopassa seksiä. Heille tulee rakentaa visio tulevaisuudesta omassa maassaan - tarjota koulutusta ja työmahdollisuuksia”, sanoo nigerialainen Itohan Okundaye.  

FinnWID - Naiset kehitystyössä ry tekee yhteistyötä nigerialaisten järjestöjen kanssa, jotka toimivat ihmiskaupan ehkäisemiseksi. “Tiedotamme ihmiskaupan vaaroista ja tarjoamme nuorille ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta. Tarvitsemme kuitenkin lisää kansainvälistä yhteistyötä ja myös ihmiskaupan kohdemaiden sitoutumista ihmiskauppaan johtavien syiden ratkaisemiseen”, toteaa FinnWIDin kumppanijärjestön edustaja Roland Nwoha.

Samaan aikaan kun Suomessa on havahduttu ihmiskauppaan, matelee Suomen kehitysyhteistyörahoitus kaukana kansainvälisesti sovitusta tavoitteesta, joka on 0,7% BKT:sta. Edellisen hallituksen 330 miljoonan euron leikkaukset osuivat erityisesti kansalaisjärjestöihin, joiden rahoitus laski 43 prosenttia vuonna 2016. 

“Tulevan hallituksen tulee nostaa kehitysyhteistyön määrärahoja ja huomioida erityisesti järjestöjen tekemä tärkeä työ globaalin eriarvoisuuden vähentämiseksi. Järjestöt toimivat lähellä ihmisiä ja pystyvät vaikuttamaan konkreettisesti heidän ratkaisuihinsa”, painottaa FinnWIDin puheenjohtaja Erna Alitalo. 

Ihmiskaupan ehkäisemisestä keskustellaan Vaihtoehtoja ihmiskaupalle -seminaarissa keskiviikkona 8.5.2019 klo 9.00-11.30. Tilaisuudessa kuullaan järjestöjen näkemyksiä ihmiskaupan syistä ja keinoista sen ehkäisemiseksi sekä julkaistaan verkkomateriaali, joka tarjoaa monipuolista tietoa Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta.

Tilaisuus on osa Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähanketta, joka tiedottaa Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni Fingo ry:n Frame, Voice, Report! -ohjelman kautta.
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: anna.kuokkanen@finnwid.fi, 0407399391 (Anna Kuokkanen)
www.toisenlaisiatarinoita.fi / www.finnwid.fi
 
FinnWID – Naiset kehitystyössä ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Se on avoin kaikille sukupuolten tasa-arvosta, naisten asemasta ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille.

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

 
 

25.3.2018 - FinnWID

Tervetuloa Toisenlaisia tarinoita -hankkeen kevään tilaisuuksiin!

FinnWID järjestää kevään aikana useita tilaisuuksia Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta, erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta ihmiskaupasta. Kaikki tilaisuudet ovat ilmaisia ja kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa!

Kino Kunto

Toisenlaisia tarinoita -lyhytdokumentti-ilta

Aika: keskiviikko 27.3.2019 klo 18-20

Paikka: Kuntoutussäätiö, Pakarituvantie 4, Helsinki

Toisenlaisia tarinoita -hanke järjestää yhteistyössä Kuntoutussäätiön Kino Kunto -elokuvakerhon kanssa ihmiskauppaa käsittelevän elokuvaillan. Tilaisuudessa katsotaan kolme lyhytelokuvaa ja keskustellaan Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta sekä ratkaisuista sen ehkäisemiseksi.

Lisätiedot tilaisuuden Facebook-tapahtumassa. 

Musta kaunis ja kaupan

Toisenlaisia tarinoita -lukupiiri

Aika: torstai 4.4.2019 klo 17.30-19.30

Paikka: Kaffila Bokvillan, Hämeentie 125, Helsinki.

Keskustelemme Laura Maragnanin ja Isoke Aikpitanyin teoksesta ”Musta, kaunis ja kaupan - Euroopan uudet orjat” (Into-Kustannus, 2012). Vaikuttava teos kertoo prostituutioon linkittyvän ihmiskaupan syövereissä elämisestä, kuolemisesta, kamppailemisesta ja selviytymisestä. (Saatavilla mm. pääkaupunkiseudun kirjastoista.)

Lisätiedot tilaisuuden Facebook-tapahtumassa.

Save the date: Vaihtoehtoja ihmiskaupalle -seminaari

Aika: keskiviikko 8.5.2019 klo 9.00-11.30

Paikka: Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki

Seminaarissa julkaistaan ihmiskauppaa käsittelevä oppimateriaali ja keskustellaan Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvan ihmiskaupan juurisyistä sekä ratkaisuista sen ehkäisemiseksi. Seminaarin puhujaksi on tulossa muun muassa Roland Nwoha, joka työskentelee Nigeriassa Idia Renaissance järjestössä. Järjestö tekee pitkäjänteistä työtä ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja ihmiskaupan uhrien auttamiseksi. Tilaisuuden juontaa Renaz Ebrahimi.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet seminaariin tulossa pian!

Tilaisuudet ovat osa Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähanketta. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni Fingo ry:n Frame, Voice, Report! -ohjelman kautta. 

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

 
 

2.3.2019 - Teksti ja kuva: FinnWID ja Tampere Film Festival

Toisenlaisia tarinoita -näytös tampere film Festivalilla

Toisenlaisia tarinoita -kehitysviestintähanke järjestää näytöksen Tampereen elokuvajuhlilla toisen EU:n rahoittaman Frame Voice Report -hankkeen (Ihmiset liikkeellä) kanssa.

Toisenlaisia tarinoita vieraili marraskuussa 2018 Nigerian Benin Cityssä, missä ihmiskaupan vastainen järjestöverkosto käyttää paikallisesti tuotettuja lyhytelokuvia ihmiskaupan vastaisessa taistelussa. Nigerialaiset saavat äänensä kuuluviin elokuvajuhlilla Girls Power Initiativen lyhytelokuvien ja Toisenlaisia tarinoita-hankkeen toteuttamien haastattelujen muodossa. Torstain esityksessä on FinnWID ry:n Benin Cityssä vieraillut vapaaehtoinen mukana vastaamassa yleisön kysymyksiin. Esillä on myös Committee for the Support of the Dignity of Women -järjestön nigerialaista ihmiskaupan vastaista julistetaidetta.

Torstain näytöksessä 7.3. hankkeen vapaaehtoinen Inkeri Mellanen on paikalla vastaamassa yleisön kysymyksiin. Lämpimästi tervetuloa!

To 7.3. - La 9.3.2019 | Klo 17.00 | Siperian Pikkuteatteri | Vapaa pääsy | VAIN
ENGLANNIKSI

Tapahtumalla on sivu myös Facebookissa.

Tampere Film Festival.jpg

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

 
 

26.11.2018 – teksti: Anna Kuokkanen ja Inkeri Mellanen, kuvat: Anna Kuokkanen

Ihmiskaupan juurisyitä selvittämässä Nigeriassa

Toisenlaisia tarinoita hanke matkusti marraskuussa 2018 Benin Cityyn Nigeriaan. Matkan tavoitteena oli selvittää paikallisten järjestöjen, viranomaisten ja muiden ihmisten käsityksiä ihmiskaupan juurisyistä sekä tutustua nigerialaisten järjestöjen ihmiskaupan vastaiseen työhön. Matka lisäsi ymmärrystä ihmiskaupan syiden monimutkaisuudesta, mutta antoi myös toivoa.

Benin City on nigerialaisen ihmiskaupan keskus. Jopa 90 prosenttia Nigeriasta tulevista, prostituutioon päätyvistä ihmiskaupan uhreista on aloittanut matkansa Benin Citystä. Suurin osa lähtijöistä on kotoisin Benin Citystä ja lähialueilta, mutta osa on tullut kaupunkiin kauempaakin, koska he tietävät voivansa järjestää sieltä matkan ulkomaille.

Ehdimme reilun viikon aikana tavata Benin Cityssä todella monta innostavaa ihmistä. FinnWID tekee yhteistyötä Nigerian Edon osavaltiossa toimivan kansalaisjärjestökoalition (ENCATIP) kanssa, johon kuuluu kuusi ihmiskaupan vastaista työtä tekevää järjestöä. Aloitimmekin tutustumismatkan haastattelut juuri näistä. Tutustuimme järjestöjen toimintaan ja näimme, että kumppanijärjestöissämme on paljon osaamista ihmiskaupan ehkäisemisen ja ihmiskaupan uhrien suojelemisen saralla.

FinnWIDin ja ENCATIP-järjestökoalition tapaaminen Benin Cityssä Idia Renaissance -järjestön toimistolla.

FinnWIDin ja ENCATIP-järjestökoalition tapaaminen Benin Cityssä Idia Renaissance -järjestön toimistolla.

Ruohonjuuritason työtä tekevien kumppaniemme lisäksi tapasimme YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM:n edustajan, ihmiskaupan vastaista työtä tekeviä viranomaisia, tutkijoita, opiskelijoita ja yrittäjiä. Oli hienoa nähdä, miten paneutuneesti Benin Cityssä toimitaan ihmiskaupan ehkäisemiseksi, uhrien auttamiseksi ja paremman yhteiskunnan rakentamiseksi.

Matka ja sen aikana tehdyt haastattelut syvensivät ymmärrystämme nigerialaisesta ihmiskaupasta, sen syistä ja ratkaisuista sen ehkäisemiseksi. Haastattelemamme ihmiset olivat varsin yksimielisiä siitä, että ihmiskaupan uhriksi joutumisen taustalla ovat yleensä ensisijaisesti taloudelliset ongelmat. Silti matkan aikana hahmottui entistä selvemmin, miten monimutkaisesti talous, kulttuuri ja sen muutos, perinteet, perhesuhteet, yhteisön paineet ja kulutustottumusten muutos kietoutuvat yhteen ja luovat nuorille paineita lähteä ulkomaille, hinnalla millä hyvänsä.

Ihmiskaupan vastaisten projektien julisteita Idia Renaissancen toimiston seinällä.

Ihmiskaupan vastaisten projektien julisteita Idia Renaissancen toimiston seinällä.

Ongelman monitahoisuuden vuoksi matkan aikana kirkastui entistä selvemmin myös se, että ihmiskaupan kitkemiseksi tarvitaan yhteistyötä. Ihmiskauppaa ei ehkäistä vain lisäämällä nuorten tietoa ihmiskaupan vaaroista tai saattamalla hyväksikäyttäjiä vastuuseen teoistaan. Ihmiskauppaa ehkäisevää työtä täytyy tehdä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Ihmiskaupasta täytyy puhua myös niille, jotka eivät ensiajattelemalta välttämättä kuuluisi ihmiskaupan uhriksi joutuvien riskiryhmään. Myös perheiden ja yhteisön asenteilla on suuri merkitys.

Iloksemme myös kuulimme, että yhteistyötä tehdään jo nyt paljon järjestöjen, viranomaisten, koulujen, seurakuntien ja muiden aiheen kannalta tärkeiden yhteisöjen kesken, ja mukaan on tämänkin vuoden aikana tullut uusia merkittäviä toimijoita. Se antoi toivoa, että ihmiskauppa voidaan yhdessä kitkeä Nigeriasta.

 
 
International Reproductive Rights Research Action Group (IRRRAG) on yksi järjestöistä, jotka toimivat Benin Cityssä ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Kuvassa työntekijät ja vapaaehtoiset Patience Ekpere, Victor Oghide, Theodora Eghomwan ja Agnes Gpale.

International Reproductive Rights Research Action Group (IRRRAG) on yksi järjestöistä, jotka toimivat Benin Cityssä ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Kuvassa työntekijät ja vapaaehtoiset Patience Ekpere, Victor Oghide, Theodora Eghomwan ja Agnes Gpale.

Matkalla kerätyistä haastatteluista, kuvista ja videoista sekä Suomesta ja Italiasta koottavasta materiaalista työstämme talven ja kevään aikana opetusmateriaalin, joka julkaistaan Toisenlaisia tarinoita -nettisivulla huhtikuussa 2019. Opetusmateriaalin keskeinen tavoite on esitellä ihmiskaupan juurisyiden lisäksi myös ratkaisuja ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja tehdä näkyväksi kansalaisjärjestöjen työtä Nigeriassa, Italiassa ja Suomessa. Opetusmateriaalin valmistelua voi seurata myös Facebook-sivullamme.

Tutustu tulevaan ihmiskauppaa ehkäisevään kehitysyhteistyöhömme ENCATIP-koalition kanssa.

Toisenlaisia tarinoita -blogi on vuoden 2019 kesäkuuhun asti osa Euroopan unionin rahoittamaa kehitysviestintä- ja globaalikasvatushanketta, joka tiedottaa Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta ja sen juurisyistä Nigeriasta. Blogikirjoituksen sisällöstä vastaa FinnWID - Naiset kehitystyössä ry, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa

Blogiin logobanneri.jpg
 
 

 31.10.2018 - teksti: Toisenlaisia tarinoita -kaupunkikävelyiden koordinaatiotiimi, kuvat: Anna Kuokkanen ja Hanna Rajala

Kävellen kehitysyhteistyöhön? – varainkeruun uudet tuulet

Miten kootaan omarahoitusosuus kehitysviestintähankkeelle? Kuinka saadaan vapaaehtoiset innostumaan “tylsästä” varainhankinnasta? Mitä kaupata kriittiselle kuluttajalle, jonka kaappiin ei mahdu enää yhtään ekokassia? Näihin pienen järjestön varainhankinnan haasteisiin lähdettiin ideoimaan ratkaisua FinnWIDin varainhankitatiimissä syksyllä 2017.

Lopputuloksena syntyi suuren suosion saavuttanut Toisenlaisia tarinoita -kävelykierroskonsepti Helsingin Kallion kortteleissa. Kierrosten avulla kerättiin kesällä ja syksyllä 2018 useita tuhansia euroja FinnWIDin ihmiskaupanvastaiseen työhön ja innostettiin toimintaan mukaan joukko uusia vapaaehtoisia.

Toisenlasia tarinoita Anna Kuokkanen
 
 

Pienten, vapaaehtoistoiminnalle perustuvien järjestöjen on jatkuvasti mietittävä uusia tapoja kerätä varoja toimintaansa. Ulkopuolinen hankerahoitus on osa tätä, mutta siihen vaaditaan aina myös järjestön omarahoitusta. FinnWIDissä heräsi ajatus käynnistää opastetut kaupunkikävelyt, kun pohdimme millaisesta varainhankinnasta itse innostuisimme.

Idea kaupunkikävelyistä sai lopullisen kannatuksen, kun keksimme, että kierroksilla voisi kertoa järjestön toimintaan ja arvomaailmaan osuvasti naisten tekemästä yhteiskunnallisesta muutoksesta Suomessa. Kun vielä keksimme kouluttaa oppaiksi esiintymisestä ja historiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia, oli suunnitelma valmis! Näin syntyi tutkimusmatka Kallion naisten historiaan. Kallion korttelit antoivat mahdollisuuden puhua myös tämän päivän ihmiskaupasta, joka koskettaa näitäkin katuja.

Kävelykierrosten suunnittelu vapaaehtoistyönä oli yllättävänkin työlästä, mutta yhteen hiileen puhaltamalla saimme kuin saimmekin kävelykierrokset käyntiin heinäkuussa 2018. Kokonaisuutta suunnitteli ja ylläpiti tiiviissä tahdissa pieni ja toisinaan yötä myöten työskentelevä koordinaattoritiimimme Virpi Vepsäläinen, Elina Hiipakka, Inkeri Mellanen ja Elina Pohjonen. Nelihenkinen suunnitteluryhmämme mm. koosti opastekstit, suunnitteli vapaaehtoistyön konseptin sekä koulutti vapaaehtoiset ja  koordinoi kierroksia.

Tukea suunnitteluun saattiin FinnWIDin muilta vapaaehtoisilta sekä Kallion kulttuuriverkoston konkarioppailta Juhani Styrmanilta ja Seija Sihvoselta Kova työ tuotti onnistumisia, joista ensimmäinen oli 14 loistavaa ja innokasta vapaaehtoista, jotka ilmoittautuivat opaskoulutukseen. Vapaaehtoiset kävelyoppaat olivatkin yleisölle näkyvin osa ja saivat paljon kiitosta työstään.

 
 
Vapaaehtoiset oppaat harjoittelivat opastamista kesäkuussa 2018.

Vapaaehtoiset oppaat harjoittelivat opastamista kesäkuussa 2018.

 
 

Kävelykierrosten suuri suosio oli seuraava jysäys, joka yllätti meidät täysin! Yhteensä reilut 270 aiheesta kiinnostunutta osallistujaa kiersi Kallion kanssamme ensin kaikille avoimilla kierroksilla ja myöhemmin tilauskierroksilla. Myös palaute oli kiitollista. Niin osallistujat kuin oppaatkin pääsivät sisälle naisten historiaan, joka oli monelle ennestään tuntematonta. Kierroksilla opittiin tasa-arvosta ja opastamisesta, esiinnyttiin ja tutustuttiin - Kallioon, naisiin ja kalliolaisiin. Oppaat itse kommentoivat kokemusta mm. seuraavasti:

“Asiakkaat, kanssaoppaat ja FinnWIDin vapaaehtoiset tekivät kokemuksesta todella hienon!”

Parhaaksi koettiin itsensä haastaminen, lähihistoriasta oppiminen sekä voimauttava yhdessä tekeminen hyvän asian puolesta. Suurkiitos tiimimme puolesta kaikille osallistujille ja vapaaehtoisille, jotka mahdollistatte ihmiskaupan vastaisen toimintamme! Olimme täysin yllättyneitä suuresta suosiosta ja positiivisesta vastaanotosta.

 
 
Jokaiselle kävelykierrokselle osallistui kymmeniä kiinnostuneita kuulijoita.

Jokaiselle kävelykierrokselle osallistui kymmeniä kiinnostuneita kuulijoita.

 
 

Syksy toi mukanaan sateet ja ansaitun tauon vapaaehtoisille. Työ kuitenkin jatkuu, koska FinnWIDin hankkeiden koko omarahoitusosuus vielä ole kasassa. Kävelyt jatkuvat yhä, tosin ennen ensi kesää tilauskierroksina ja joustavasti. Viimeisin toteutettiin asiakkaan toiveesta virtuaalisesti ja turvassa tuulen tuiverrukselta. Lumikenkien hankintaa voidaan harkita helmikuulle. Mutta aikaa on myös ideoida ensi kesää, uusia kävelyjä ja uusia tarinoita!

Kävelykierrosten tuotoilla rahoitetaan niin suunnitteilla olevaan Toisenlaisia tarinoita -kehitysyhteistyöhankettamme, kuin jo käynnistynyttä kehitysviestintä- ja globaalikasvatushankettamme Suomessa. Käytämme kävelyjen tuottoja myös muuhun vaikuttamistyöhömme ja yhdistyksen perustoimintaan.

 
 

13.7.2018 - Elina Kutramoinen ja Anna Kuokkanen

Vuoden mittainen projektirahoitus Toisenlaisia tarinoita -kampanjalle

Hienoja uutisia! Toisenlaisia tarinoita -tiedotuskampanja jatkuu heinäkuusta 2018 lähtien entistä vahvemmin, sillä sille myönnettiin kesäkuussa 28 477 euron suuruinen projektirahoitus Kepan Frame, Voice, Report! -ohjelmasta. Kepan koordinoimassa ja Euroopan Unionin rahoitamassa hankkeessa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. Projektirahoitusten lisäksi ohjelmaan valitut järjestöt saavat koulutusta ja osallistuvat vertaisoppimistilaisuuksiin.

FinnWIDin vapaaehtoiset suunnittelivat kevään aikana Toisenlaisia tarinoita -kampanjan pohjalta projektin, jonka rahoitushakemus jätettiin Kepaan toukokuun alussa. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa myös hankkeen toteuttamisessa, mutta budjettiin on varattu rahaa myös osa-aikaisen koordinaattorin ja projektiassistentin palkkaamista varten.

Projektimme tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta, naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta ihmiskaupasta. Haluamme tiedotustyössämme tarkastella erityisesti niitä tekijöitä, jotka altistavat nuoria naisia ihmiskaupalle. Lisäksi tahdomme tehdä näkyväksi työn, jota kansalaisjärjestöt tekevät Nigeriassa, Italiassa ja Suomessa ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Luvassa on muun muassa ihmiskaupasta kertova uusi opetusmateriaali, ihmiskaupan syitä käsittelevä seminaari sekä oppilaitosyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa. Olemme todella innoissamme tästä mahdollisuudesta!

 
 

3.7.2018 - teksti FinnWID, kuva: Eino Heinonen/Helsingin kaupunginmuseo

Lähde tutkimusmatkalle Kallion naisten historiaan, tuet ihmiskaupan vastaista työtä!

FinnWID - Naiset kehitystyössä ry järjestää heinä-elokuussa 2018 naishistoriaa käsitteleviä kävelykierroksia. Kävelyjen tuotto käytetään FinnWIDin ihmiskaupan vastaiseen työhön Suomessa ja Nigeriassa.

Kallion kortteleissa ovat aikojen saatossa kopisseet monenlaisten naisten kannat. Kaduilla ovat astelleet lettipäiset tulevat huippupoliitikot ja yömyöhällä kotiin tarponeet työläistytöt. Kivitalojen seiniin on kirjattu niin traagisia taiteilijakohtaloita kuin hyvinvointipalvelujen pioneerien uskomattomia saavutuksia.

Kävelykierroksella tutustutaan merkittäviin naisiin Kallion kaupunginosan historiassa ja heidän tekemäänsä yhteiskunnalliseen muutokseen. Kierroksella kuullaan paitsi edistyksen, myös arjen ja eriarvoisuuden historiasta. Tervetuloa mukaamme matkalle naisten tekemään historiaan!

Kierrokset kestävät hieman alle kaksi tuntia ja kiertävät noin kahden kilometrin matkan Kallion kaduilla. Kierroksia vetävät FinnWIDin vapaaehtoiset oppaat.

Kierroksen hinta on 10 euroa, mutta halutessasi voit tukea vapaaehtoisvoimin toimivaa yhdistystämme myös suuremmalla summalla (esim. 15€).

KIERROSTEN AJANKOHDAT:
SU 15.7. klo 13.00 – 15.00
TO 2.8. klo 17.30 – 19.30
KE 8.8. klo 17.30 – 19.30
LA 11.8. klo 14.00 – 16.00
SU 19.8. klo 15.00 – 17.00

MAKSUOHJEET:
Pyydämme, että maksat kierroksen etukäteen FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n tilille. Voit maksaa myös käteisellä paikan päällä. Pyydämme kuitenkin varaamaan tasarahan.

Ennakkomaksut: Maksa 10 euroa (tai valitsemasi suurempi summa) FinnWIDin tilille: FI15 5780 0720 4547 48 (Finnwid – Naiset kehitystyössä ry) (bic-koodi OKOYFIHH). Kirjoita viestikenttään: sana ”kävely” ja kierroksen päivämäärä (esim. 15.7.), jolle ilmoittaudut. Kirjoita viestikenttään myös nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

TULO-OHJE:
Kierrokset alkavat Katri Valan puistoon johtavien portaiden alapäästä. Portaat sijaitsevat aivan Sörnäisten raitiovaunupysäkin läheisyydessä Vilhovuorenkujan alussa.

Kävelyjen sivu Facebookissa.

Huom! Toteutamme mahdollisuuksien mukaan myös tilauskierroksia ryhmille. Varaustiedustelut: ttkavelyt@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa!

36200303_1940747689290144_76232156220751872_o.jpg
 
 

18.6.2018 - teksti: Erna Alitalo, Anna Kuokkanen ja Itohan Okundaye, kuvat: Anna Kuokkanen

Yhteenveto FinnWID ry:n ja Toisenlaisia tarinoita -kampanjan kevään saavutuksista

Viime viikolla kokoonnuimme FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n aktiivien kanssa piknikille juhlistamaan kevään aikaansaannoksiamme. Ja kylläpä viime kuukausien aikana onkin tapahtunut paljon!

FinnWiDin aktiivit kevään virkistysillassa kesäkuussa 2018.

FinnWiDin aktiivit kevään virkistysillassa kesäkuussa 2018.

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n vuosi alkoi tämän Toisenlaisia tarinoita -kampanjan lanseerauksella, ja kampanja on ollut menestys. Siitä on julkaistu kevään aikana yhteensä 16 juttua lehdissä, radiossa, televisiossa ja nettimedioissa. Olemme saaneet satoja seuraajia Facebookissa, järjestämämme seminaari oli tammikuussa tupaten täynnä, kuten myös toukokuussa Maailma kylässä -festivaalilla järjestämämme paneelikeskustelu. Maailma kylässä -festivaalilla kerroimme Toisenlaisia tarinoita -kampanjasta ja FinnWIDin toiminnasta myös ständillämme järjestöteltassa. Olemme käyneet puhumassa kampanjastamme kevään aikana useissa muissakin tilaisuuksissa.

Kampanjan tuloksena olemme tähän mennessä keränneet 3071 euroa varoja nuorten naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseen Nigeriassa. Suurkiitos kaikille kampanjaamme kannustaneille, tykänneille, tsempanneille, vapaaehtoistyöpanoksensa antaneille, tilaisuuksiin osallistuneille ja rahaa lahjoittaneille. Tukenne on ollut meille tärkeä!

Toisenlaisia tarinoita -kampanja on uutisoitu kevään mittaan lukuisissa medioissa.

Toisenlaisia tarinoita -kampanja on uutisoitu kevään mittaan lukuisissa medioissa.

Kampanjan saama positiivinen vastaanotto ja palaute kannustivat myös kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelun viime metrejä, jotka olivat tiukat. Hankkeen suunnittelusta vastaava koordinaattori kumppanijärjestössämme Nigeriassa joutui muun muassa vielä viime hetkillä kidnappausyrityksen kohteeksi, ja viimeisiä budjettisummia varmistelimme Whatsapp-puheluin vielä hakemuksen jättämistä edeltävän päivän iltana. Lopulta kaikki saatiin valmiiksi ajoissa, ja hakemus lähti ulkoministeriölle toukokuun puolivälissä. Hankkeen tavoitteena on ihmiskaupan uhriksi joutumisen ehkäiseminen nuorten naisten toimeentulomahdollisuuksia kehittämällä Nigeriassa, ja hankkeessa tullaan tarjoamaan naisille muun muassa yrittäjyyskasvatusta.

Ulkoministeriö sai tällä hakukierroksella yhteensä 129 hakemusta, ja päätökset rahoituksesta tulevat vuoden lopussa. Pidetään siis kaikki peukkuja, jotta saamme hankkeelle rahoituksen. Positiivisen rahoituspäätöksen myötä jokainen keräämämme euro kertautuisi noin kaksitoistakertaiseksi. Haimme ulkoministeriöltä rahaa kahden vuoden hankkeelle yhteensä 102 000 euroa, josta noin 7 700 euroa on omarahoitusosuutta, jota keräämme tällä Toisenlaisia tarinoita -kampanjalla.

Kevään aikana haimme rahoitusta myös viestintä- ja globaalikasvatushankkeelle. Suunnittelemme tekevämme hankkeessa yhteistyötä mm. sosionomiopiskelijoiden kanssa, jotka mahdollisesti tulevat työtehtävissään kohtaamaan ihmiskaupan uhreja. Hankerahoituksen avulla pystyisimme vahvistamaan ja lisäämään ihmiskauppaa käsitelevää tiedotustamme myös yleisemmin.

Maaliskuussa FinnWID sai uuden hallituksen, jossa on nyt seitsemän varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Uusien hallituslaisten myötä suunnitteilla on niin nais- ja tasa-arvohistoriaan keskittyviä varainhankinnallisia kaupunkikävelyjä, kirppismyyjäisiä, leffailtoja, nettisivujen uudistamista kuin seminaareja ja konserttejakin.

FinnWIDin aktiivit Ella Virtanen, Itohan Okundaye ja Laura Kirjokivi Maailma kylässä -festivaalilla toukokuussa 2018.

FinnWIDin aktiivit Ella Virtanen, Itohan Okundaye ja Laura Kirjokivi Maailma kylässä -festivaalilla toukokuussa 2018.

Myös Itohan Okundaye haluaa kiittää kaikkia kampanjaan tavalla tai toisella osallistuneita ihmisiä. Hänelle tämän, hänen ideastaan alkaneen kampanjan toteutuminen on ollut voimauttava kokemus. Hänestä on hienoa, että niin moni suomalainen on lähtenyt kampanjaan mukaan. Olemme keränneet jo tähän mennessä niin paljon varoja, että vaikka emme saisi ulkoministeriön rahoitusta, voimme joka tapauksessa tukea monen nuoren naisen koulutietä.


Tässä välissä onkin siis hyvä vetäytyä hetkeksi hyvin ansaitulle kesälomalle. Kuullaan taas syksymmällä!

 
 

11.6.2018 - teksti: Anna Kuokkanen, kuva: Riding for Hope

Polkupyörällä Italiaan ihmiskaupan ehkäisemiseksi

Toisenlaisia tarinoita -kampanjassa on mukana uskomattomia vapaaehtoisia. Yksi heistä on Laura Kirjokivi, jonka yhden naisen hyväntekeväisyysprojekti kerää varoja ihmiskaupan ehkäisemiseksi.

Viime kesänä Laura pyöräili Suomesta Espanjaan ja keräsi joukkorahoituskampanjan avulla 4000 euroa ihmiskaupan uhreja auttavalle järjestölle. Sen avulla Madridissa toimiva turvakoti pystyi maksamaan kahdenkymmenen naisen ensiasunnon takuuvuokran ja auttamaan heidät uuden elämän alkuun.

Tänään Laura starttasi polkupyöränsä matkalle kohti Italiaa ja Roomaa, ja tämän vuotisella reissullaan hän kerää rahaa meidän tulevalle kehitysyhteistyöhankkeellemme Nigeriaan. Laura inspiroitui Itohan Okundayen tarinasta ja haluaa siksi tukea nyt Toisenlaisia tarinoita -kampanjaa. Samalla Laura haluaa muistuttaa ihmisiä siitä, että kuka tahansa voi tarttua toimeen ja muuttaa maailmaa, jos vain haluaa.

Lauran tavoitteena on kerätä 5000 euroa Toisenlaisia tarinoita kampanjalle. Hänen projektiaan voi tukea rahallisesti Mesenaatti-joukkorahoitussivustolla ja Lauran reissua voi seurata hänen blogissaan sekä Riding for Hope -Facebook-sivulla. Oikein hyvää matkaa Laura!

riding for hope kopio.jpg
 
 

29.5.2018 - teksti ja kuvat: Anna Kuokkanen

Ihmiskaupan uhrista ihmiskaupan vastustajaksi -keskustelutilaisuus katsottavissa myös jälkitäteen

Järjestimme Maailma kylässä -festivaalilla keskustelutilaisuuden Ihmiskaupan uhrista ihmiskaupan vastustajaksi. Keskusteluun osallistuivat Toisenlaisia tarinoita -kampanjan aloittanut Itohan Okundayen, FinnWID - Naiset kehitystyössä ry:n puheenjohtaja Erna Alitalo sekä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) tutkija Minna Viuhko. Paneelin juonsi toimittaja Maryan Abdulkarim.

Kansallisteatterin Lavaklubi oli viimeistä istuinta myöten täynnä.

Kansallisteatterin Lavaklubi oli viimeistä istuinta myöten täynnä.

Keskustelussa käsiteltiin erityisesti ihmiskaupan syitä ja keinoja ehkäistä sitä kehitysmaissa. Toisaalta korostettiin sitä, että jokainen suomalainenkin voi osallistua ihmiskaupan ehkäisemiseen. Jos tuote on erittäin halpa, hälytyskellojen pitäisi soida, olipa kyse sitten Aasiassa tuotetusta t-paidasta tai lähipitserian pitsasta. Ihmiskauppaa voikin ehkäistä kysymällä tuotteiden alkuperästä ja välttämällä globaalia eriarvoisuutta lisäävien rakenteiden tukemista.

Kiitos antoisasta keskustelusta kaikille osallistujille! Aihe selvästi kiinnostaa, sillä Kansallisteatterin Lavaklubi oli aivan täynnä. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa jälkikäteen festivaalin Youtube-kanavalta.

Itohan Okundye kertoi tilaisuudessa siitä, miksi hän haluaa tehdä työtä ihmiskaupan ehkäisemiseksi.

Itohan Okundye kertoi tilaisuudessa siitä, miksi hän haluaa tehdä työtä ihmiskaupan ehkäisemiseksi.

 
 

2.5.2018 - Erna Alitalo

Loppusuoralla

Kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelu ja rahoitushakemuksen kirjoittaminen on iso urakka. FinnWIDin nuorten naisten koulutus - ja toimeentulomahdollisuuksia kehittävän hankkeen suunnittelussa on alkamassa toukokuussa viimeinen rutistus, sillä ulkoministeriön hankehaku päättyy 14.5.2018. Tässä on näyte hakemuksen tämänhetkisestä vaiheesta ja siitä, miltä tulevan hankkeemme tavoitteen kuvaus näyttää tällä hetkellä: 

Project approach

Long-term development objective of the project is that fewer young women end up as victims of human trafficking. To achieve this objective project targets two immediate objectives which will have the following concrete outputs during the project:

1. Young women who participate to pilot training programme carried out during the project have gained knowledge and networks to be able to secure a sufficient livelihood through their own work

·   OUTPUT 1: Business opportunities mapping exercise in Benin City is done

·   OUTPUT 2: Mapping of different forms of business hubs in Nigeria and in other countries is done

·   OUTPUT 3: Outline of the pilot training programme created in cooperation with the young women who are in risk of becoming victims of human trafficking and planning to travel to Europe and other community members is done

·    OUTPUT 4: One pilot training programme run successfully

2. Community members, such as different duty bearers and trained young women, are engaged to develop livelihood opportunities of young women and act against human trafficking

·   OUTPUT 1: Different duty bearers are engaged to develop the livelihood opportunities of young women

·   OUTPUT 2: Trained young women act as peer educators in their communities

·    OUTPUT 3: Structure of the actual training programme and plan to extend it is documented/written

·    OUTPUT 4: Customized and branded IEC materials for the persons participating to trainings and meetings in the selected rural communities is created.

The project will start a process to develop structural changes to the society in order to create sustainable livelihood opportunities for young women who are in a vulnerable position to become victims of human trafficking and possibly planning the travel to Europe. In this first phase of the project, the training programme for young women is created, piloted and then re-modified to be extended in the second phase of the project. Young women themselves, as well as community members widely, such as authorities, entrepreneurs, education institutes and community leaders, are engaged to mind storm and develop the training programme. In addition, different kind of background analysis are done, such as mapping of business-hub models and analysis of the market/employment situation in the Benin city.

 
 

21.4.2018 - FinnWID - Naiset kehitystyössä ry

Toisenlaisia tarinoita -kampanja on mukana Maailma kylässä -festivaalilla

Järjestämme lauantaina 26.5.2018 Maailma kylässä -festivaaleilla keskustelutilaisuuden Ihmiskaupan uhrista ihmiskaupan vastustajaksi.

Nigerialainen Itohan Okundaye joutui ihmiskaupan uhriksi 16-vuotiaana. Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, turvapaikanhakijana Suomeen tullut Okundaye haluaa työskennellä ihmiskaupan ehkäisemiseksi parantamalla nuorten naisten koulutus- ja toimeentulomahdollisuuksia kotiseudullaan Edon maakunnassa Nigeriassa. Ihmiskauppaa ehkäisevän Toisenlaisia tarinoita -kampanjan perustanut Okundaye kertoo, miten kaikki alkoi.

Ihmiskauppa on globaali ja sukupuolittunut ilmiö, joka koskettaa myös Suomea. Minkälainen on ihmiskauppaan liittyvä lainsäädäntö Suomessa? Okundayen tarinaa seuraa paneelikeskustelu, joka pureutuu naisiin ja tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan syihin ja pohtii keinoja ehkäistä sitä.

Okundayen kanssa keskustelemassa ovat FinnWID - Naiset kehitystyössä ry:n puheenjohtaja Erna Alitalo sekä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) tutkija Minna Viuhko. Paneelin juontaa toimittaja Maryan Abdulkarim. Tilaisuuden kieli on englanti.

Aika: lauantai 26.5.2018 klo 12.20-13.00
Paikka: Maailma kylässä -festivaalin Taiga-lava (Kansallisteatterin Lava-klubi, Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki)
Tilaisuus on osa Maailma kylässä -festivaalin ohjelmaa.

Tervetuloa!

Tapahtuman tiedot löytyvät myös Facebookista.

 
 
_MG_8003_vaaleampi_pieni_lehdistötiedotteeseen.jpg
 
 

1.3.2018 - teksti: Virpi Vepsäläinen, kuvat: Anna Kuokkanen

Ideasta suunnitelmaksi – nupuillaan olevan kehitysyhteistyöhankkeen ensiaskeleet

Tämä kirjoitus kuvaa FinnWID ry:n vapaaehtoisen mietteitä kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelun alkutaipaleelta. Kirjoittaja on järjestötyön ammattilainen, joka ei malta pysytellä erossa maailmanparantamisesta edes vapaa-ajallaan.

Keväällä 2017 hieraisin silmiäni somea selatessani. Aivan tuntemattomat tyypit puuhailivat FinnWID ry:n keskusteluryhmässä jotakin yhdistyksen päänmenoksi. Entisenä aktiivina kiinnostuin ja lampsin tapaamiseen kuulemaan lisää. Tuossa tapaamisessa puhui eräs nigerialaisnainen, Itohan Okundaye. Hänen kertomuksensa ihmiskaupan uhrina naulitsi tämän jo hiukan kyynistyneenkin järjestöjennin pulpettiin. Tahto saada aikaan muutosta vakuutti. Tuon tapaamisen jälkeen olen ollut vapaaehtoisena mukana FinnWID ry:n Toisenlaisia tarinoita -kampanjassa ja suunnittelemassa kehitysyhteistyöhanketta, jota kampanjalla rahoitetaan.

FinnWID ry:n hankkeen tavoitteena on kehittää toimeentulomahdollisuuksia naisille ja työtöille, joilla on riski ajautua mukaan ihmiskauppaan. Oma osuuteni kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelussa alkoi jo Toisenlaisia tarinoita -kampanjan suunnittelusta, sillä ilman omaa rahoitusta hanketuen hakeminen ulkoministeriöstä ei ole mahdollista. Itse hankkeen suunnittelu alkoi syksyllä 2017, kun kokoonnuimme muiden intoa nitisevien vapaaehtoisten kanssa pohtimaan hankkeen tavoitteita ja syitä ihmiskaupan taustalla. Vapaaehtoiset saivat myös osallistua nigerialaisen kumppanijärjestön valintaan. Kumppanin valinta on hankesuunnittelun tärkeimpiä vaiheita, koska paikallinen kumppani toteuttaa hankkeen käytännössä. Syksyn aikana laadimme hankeryhmää vetävän Erna Alitalon johdolla kriteerit kumppanin valinnalle ja etsimme sopivia ehdokkaita. Vapaaehtoiset paiskivat töitä esimeriksi pohtimalla ehdokkaille esitettäviä kysymyksiä, sekä pyytämällä suosituksia niiden aiemmilta kumppaneilta.

Ensimmäinen yllätys tuli vastaan, kun sopivia ehdokkaita ei tahtonut löytyä; suomalaisilla järjestöillä ei näyttänyt olevan juurikaan kokemusta hankeyhteistyöstä Nigeriassa. Lopulta löysimme seitsemän sopivaa kandidaattia. Pyysimme ehdokkailta alustavat suunnitelmat siitä, miten he ehkäisisivät ihmiskauppaa ja millaista osaamista heillä on yhteistyömme tueksi. Kumppaniehdokkaiden vertailu tuotti hiukan päänvaivaa. Yksi järjestö oli nähnyt vaivaa hakemuksen tekoon, mutta oli kokematon ihmiskaupan ehkäisyssä, toiselta taas puuttui kokemus elinkeinojen kehittämisestä.

 
 
Virpi Vepsäläinen ja Erna Alitalo haastattelemassa nigerialaisia kumppaniehdokkaita Skypen välityksellä joulukuussa 2017.

Virpi Vepsäläinen ja Erna Alitalo haastattelemassa nigerialaisia kumppaniehdokkaita Skypen välityksellä joulukuussa 2017.

 
 

Vuodenvaihteessa 2018 olimme valmiita haastattelemaan parhaat kandidaatit. Erna, Anna Kuokkanen ja minä haastattelimme neljä ehdokasta videoyhteyden välityksellä. Neuvotteluissa korvaluut joutuivat koville. Saimme otsalle ehkä parikin lisävekkiä, kun koetimme pätkivien linjojen kautta saada selkoa nigerialaisten kollegoidemme aatoksista. Lopulta saimme kandidaatit jonoon. Kumppaniksi valikoitui ENCATIP-verkosto, johon kuuluu kuusi Edon maakunnassa toimivaa järjestöä. Valinnan ratkaisi verkoston aikaisempi kokemus ihmiskaupan ehkäisystä ja toimeentulomahdollisuuksien kehittämisestä. Vaakakupissa painoi myös kokemus kansainvälisesti rahoitetuista hankkeista.

Hankkeen suunnittelua jatkettiin huoltotauon jälkeen helmikuussa, kun kampanjan lanseeraus, synnytykset, joulut ja muu elämä oli puserrettu alta pois. Helmikuun tapaamisessa havaitsin ilokseni, että suunnitteluryhmään oli rantautunut uusia kasvoja. Tästä saamme kiittää kampanjan saamaa näkyvyyttä. Tätä tekstiä kirjoittaessa hankeryhmässä on alkamassa kuumeinen näpyttely, kun ryhmäläiset alkavat koota tietoa ulkoministeriön hanketukihakemusta varten.

 
 
FinnWIDin aktiivit tutkimassa ulkoministeriön hankehaun kriteereitä ja jakamassa tehtäviä hankkeen tausta-analyysin kirjoittamista varten helmikuussa 2018.

FinnWIDin aktiivit tutkimassa ulkoministeriön hankehaun kriteereitä ja jakamassa tehtäviä hankkeen tausta-analyysin kirjoittamista varten helmikuussa 2018.

 
 

Kaiken kaikkiaan hankkeen suunnittelu on ollut mukavaa puuhaa, vaikka hanketyö on minulle tuttua. FinnWIDin vahvuutena on mahtavan innostunut vapaaehtoisten joukko ja hallitus, joka omalla esimerkillään innostaa muita toimintaan. Odotan innolla oppia, jota hankkeen parissa puuhastelu tuo tullessaan, eikä haittaa, että meillä on tapaamisissa kivaa. Nyt vaan tarvitaan ne rahat, joten ”Hei ministeriö, nää lyytit kyllä kirjottaa, ja tekee, kun vain rahakirstun saranat toukokuussa auki narahtaa”.

 
 

22.2.2018 - teksti: Erna Alitalo, kuva: Paula Ojansuu/Studio Kraft & Naisjärjestöjen Keskusliitto

Järjestöaktiivin viikko

Tässä blogissa haluamme tuoda näkyväksi muun muassa kaikkea sitä, mitä tapahtuu FinnWIDin kaltaisen järjestön kulisseissa. Niinpä ajattelin kirjoitella, millainen on tavallinen helmikuinen viikko järjestöaktiivin elämässä. Kirjoitus sijoittuu välille lauantai 10.2. – perjantai 16.2.

Lauantaina oli hallituksemme kokous klo 17.30. Mieheni oli ollut aamuvuorossa töissä ja hänen tullessaan kotiin kävimme pikaisesti ovella läpi, milloin lapsukaisemme on syönyt, saanut puhtaan vaipan ja nukahtanut – sitten kiiruhdin kokoukseen. Kokous pidettiin hallituksen jäsentemme Annan ja Tommin luona, kuten usein muulloinkin. Annalla ja Tommilla on 2-vuotias lapsi, joten kokoustaminen on kätevintä heillä, jotta molemmat pääsevät osallistumaan.

Kokouksemme asialistalla oli mm. tilinpäätös ja tämän vuoden budjetti sekä toimintasuunnitelma, jotka tullaan käsittelemään vuosikokouksessa maaliskuun lopulla. Vuosikokouksessa valitaan myös uusi hallitus ja toivommekin, että saamme mukaan uusia innokkaita tekijöitä. Nyt meitä on ollut hallituksessa neljä henkilöä, ja vaikka tiivis porukkamme on toiminut hyvin esimerkiksi silloin, kun on pitänyt reagoida nopeasti asioihin, ovat lisäkädet tervetulleita mukaan – välillä asiat kasautuvat ja vuorokauden tunnit eivät tunnu riittävän.

Sunnuntaina oli mieheni syntymäpäivä, joten pidin taukoa järjestöpuuhista – söimme pannukakkua ja jäätelöä. Illalla kuitenkin selvisi, että kampanjamme oli kerännyt kasaan ensimmäiset 1000 euroa, josta viestittelimme sitten hallituslaisten kesken omassa Facebookin messengerin kuumanlinjan keskusteluryhmässämme ja sovimme, miten sometamme asiasta tulevalla viikolla.

Maanantaina luonnostelin hankehakemukseemme ongelma-analyysia ja tuloskehikkoa indikaattoreineen ja lähetin ne nigerialaiselle kumppanillemme kommenteille. Hankesuunnittelu on täynnä tämän kaltaista mahdotonta hankejargonia. Eri rahoittajat käyttävät lisäksi vielä hieman eri termejä. Tästä syystä nyt alkuun olemmekin yrittäneet kumppanimme kanssa päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä kaikkea materiaalia ulkoministeriön hakuun tarvitaan.

Ulkoministeriön hanketuki on myös hieman erityislaatuinen siinä suhteessa, että rahoitusta hakee suomalainen järjestö ja paikallinen kumppanijärjestö toteuttaa hankkeen. Hanke suunnitellaan yhteistyössä. Tämä on uusi kuvio kumppanillemme. Paljon aikaa kuluukin siihen, että kommunikoimme niin sähköpostitse kuin Whatsappilla siitä, miten etenemme. Kumppanillamme tuntuu myös olevan melko kiireinen helmikuu – perjantaina sain aamulla klo 8.30 suunnittelua johtavalta Rolandilta viestin, että hän oli edellisenä iltana saapunut Benin Citystä Lagosiin, jossa oli osallistumassa IOM:n kokoukseen. Sunnuntaina hän oli lähdössä viikoksi Saksaan.

Tiistai-aamuni vierähti Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen johtajien foorumissa. Oli hienoa huomata, kuinka foorumissa oli mukana monipuolisesti erilaisia naisjärjestöjä. Oli hyvin vanhoja ja perinteikkäitä ja vasta viime vuosina perustettuja. Jokaisella oli oma missionsa, mutta kaikki ajoivat kuitenkin yhteistä isoa päämäärää – sukupuolten tasa-arvoa. Päällimmäisenä mieleeni jäikin ajatus siitä, kuinka hienoa on, että voimme tukea toistemme tärkeää työtä ja näin saavuttaa yhdessä ajamiamme asioita.

Paula Ojansuu NJKL.jpg
 
 

Keskiviikon päätapahtuma olikin sitten vuorostaan neuvolan kaksikuukautiskäynti. Pienokainen imaisi rohkeasti rota-virusrokotteen ja sai jälkioireena ainoastaan mahtavan ripulikakan seuraavana päivänä.

Torstaina kokoonnuimme FinnWID:n aktiivien kanssa suunnittelemaan varainhankintaa. Meillä on Facebookin aktiivi-ryhmässämme tällä hetkellä lähes 40 jäsentä ja mukaan mahtuu niin järjestötyön ensikertalaisia kuin vanhoja konkareita ja monia eri alojen ammattilaisia. Kaikkinensa meillä on aktiivien kesken tapaamisia lähes viikoittain – aiheina varainhankinta, hankesuunnittelu, viestintä/kampanjan toteutus ja tapahtumien järjestäminen.

Perjantai kului sähköposteihin vastailemisessa ja tämän blogitekstin parissa. Kaikkinensa järjestöaktiivin viikkoon kuuluu paljon pientä sälää ja erityisesti yhteydenpitoa eri toimijoiden kanssa. Lisäksi esimerkkiviikkoon mahtui muun muassa toiminnantarkastuksesta sopiminen, Maailma kylässä -festivaaleille ilmoittautuminen, Maailma kylässä -festivaalilla järjestettävän keskustelutilaisuuden suunnittelua, yhteydenpitoa median kanssa, aktiiveille viestittelyä, Twitteriä ja Facebookia ja aktiiveille järjestettävän, kampanjan aloituksen kunniaksi pidettävän juhlan suunnittelua.

Järjestöaktiivin tavalliseen helmikuiseen viikkoon mahtui siis paljon mielenkiintoista tekemistä, uuden oppimista, haasteita ja onnistumisia. 😊

 
 

6.2.2018 - teksti: Salla Jokela, kuvat: Anna Kuokkanen ja Susani Mahadura

Toisenlaisia tarinoita -kampanjan avausseminaari välitti voimaantumisen sanomaa

Toisenlaisia tarinoita -kampanjan avausseminaari täytti 30.1.2018 Eurooppasalin Helsingissä. Tilaisuuden livestreamia seurasi lisäksi Facebookin välityksellä useampi sata henkilöä. Seminaari koostui toisiaan täydentävistä puheenvuoroista, videoesityksistä ja paneelikeskusteluista, jotka juontajat Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan sitoivat tarinalliseksi kokonaisuudeksi

Tilaisuuden avasi FinnWID – Naiset kehitystyössä -järjestön aktiivijäsen Anna Kuokkanen. Hän kertoi tutustuneensa kampanjan keulahahmoon, entiseen ihmiskaupan uhriin Itohan Okundayeen turvapaikanhakijoiden arkea käsittelevän valokuvaprojektinsa yhteydessä. Naisten ystävystyttyä Okundaye ehdotti, että he ryhtyisivät kampanjoimaan ihmiskaupan syiden kitkemiseksi Nigeriassa. Okundaye halusi antaa kampanjalle kasvot, ja Kuokkanen rohkaistui keräämään FinnWID-järjestön kautta vapaaehtoisten verkostoa idean toteuttamiseksi.

 
 
Itohan Okundaye kertoi kokemuksistaan ihmiskaupasta Italiassa.

Itohan Okundaye kertoi kokemuksistaan ihmiskaupasta Italiassa.

 
 

Okundayen kertomus valaisi niitä kauheuksia, joita jopa satatuhatta naista kokee Euroopassa joka vuosi. Suomeen päätyneitä ihmiskaupan uhreja Pro-tukipisteessä auttava Essi Thesslund piti Okundayen kokemuksia monella tapaa edustavana esimerkkinä. Uhrien tarinoissa toistuvat kokemukset absoluuttisesta köyhyydestä ja verkostojen puutteesta lähtöalueilla sekä pelosta ja väkivallan uhasta Euroopassa. Thesslund korosti, että uhrien auttaminen edellyttää luottamuksellisen yhteyden syntymistä. Vasta silloin uhrit vakuuttuvat siitä, että kertomalla oman tarinansa he voivat parantaa tilannettaan.

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan edustaja Venla Roth kertoi ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja sen soveltamisen ongelmista. Niiden vuoksi kaikkein hädänalaisimmassa asemassa olevat jäävät usein vaille apua. Suomen lain mukaan ihmiskaupan uhreille voidaan myöntää oleskelulupa, mikäli heitä tarvitaan Suomessa esimerkiksi rikoksen tutkinnan vuoksi tai heidän tulkitaan olevan erityisen haavoittuvassa asemassa. Ulkomailla tapahtuneiden rikosten selvittäminen Suomessa on kuitenkin hankalaa, ja tulkinnat siitä, ketkä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ovat epäjohdonmukaisia ja ennakoimattomia. Ongelmia aiheuttaa myös se, etteivät viranomaiset kohtaa ihmiskaupan uhreja tai tunnista heitä. Roth kaipasi valtioilta toimenpiteitä näiden institutionaaliseksi väkivallaksi kutsumiensa ongelmien ratkaisemiseksi.

 
 
Tilaisuutta seurasi täysi sali kuulijoita.

Tilaisuutta seurasi täysi sali kuulijoita.

 
 

Puheevuoroja täydensi Osai Ojighon videotervehdys Amnesty Internationalin Nigerian maatoimistosta. Hän mainitsi muun muassa ihmiskauppaan liittyvän katastrofaalisen tilanteen Libyassa ja korosti Euroopan Unionin jäsenvaltioiden vastuuta siitä, että maat huomioisivat ihmisoikeudet toteuttaessaan rajapolitiikkaa. Paneelikeskustelun aikana myös yleisö pääsi esittämään kysymyksiä Okundayelle, Thesslundille, Rothille sekä FinnWID:in puheenjohtaja Erna Alitalolle. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että paras keino ihmiskauppiaiden vallan vähentämiseksi Nigeriassa on parantaa tyttöjen ja naisten toimeentulon edellytyksiä alueella. Nopeiden ratkaisujen etsimisen sijaan on järkevää panostaa esimerkiksi tyttöjen koulutukseen sekä kestävien elinkeinojen kehittämiseen. Juuri tähän tarkoitukseen Toisenlaisia tarinoita -kampanja kerää nyt rahaa.

 
 
Paneelissä keskustelivat Venla Roth, Itohan Okundaye, Essi Thesslund ja Erna Alitalo.

Paneelissä keskustelivat Venla Roth, Itohan Okundaye, Essi Thesslund ja Erna Alitalo.

 
 

Kaiken sanotun rinnalle tapahtuman viestiksi nousi toivo ja voimaantuminen. Okudayen vahva ja optimistinen läsnäolo sekä kymmenien vapaaehtoisten työpanos antoivat lupauksen siitä, että toisenlaiset tarinat ovat mahdollisia. Vaikuttavat kohtaamiset ja teot voivat saada aikaan pieniä muutoksia, jotka ovat tärkeitä askeleita monimutkaisten globaalien ongelmien ratkaisemiseksi.

 
 
Tämäkin seminaari järjestettiin täysin vapaaehtoivoimin. Tilaisuuden jälkeen tunnelma oli tyytyväinen ja innostunut.

Tämäkin seminaari järjestettiin täysin vapaaehtoivoimin. Tilaisuuden jälkeen tunnelma oli tyytyväinen ja innostunut.

 
 

Salla Jokela työskentelee tutkijana Suomen Akatemian rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen RELATE- huippuyksikössä Helsingin yliopistossa. Hän on mukana FinnWID:in toiminnassa, sillä hän uskoo, ettei globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia ratkaista ainoastaan kansainvälisin sopimuksin, vaan myös paikallistason pienin teoin.

 
 

30.1.2018 - FinnWID - Naiset kehitystyössä

Tiedote: Ihmiskauppa koskettaa myös Suomea – Toisenlaisia tarinoita -kampanja kertoo uhrin tarinan ja puuttuu ilmiön syihin

Julkaisuvapaa 30.1.2018 klo 7.00

Köyhyys ajaa nigerialaisia naisia prostituoiduiksi Eurooppaan. Entinen ihmiskaupan uhri Itohan Okundaye haluaa luoda vaihtoehtoja ihmiskaupalle parantamalla naisten toimeentulomahdollisuuksia Nigeriassa.

Joka vuosi tuhannet nuoret naiset ja tytöt lähtevät köyhyyden vuoksi Nigeriasta Eurooppaan. Suuri osa heistä päätyy ihmiskauppiaiden mukana Italiaan tai muualle Eurooppaan, myös Suomeen, missä heidät pakotetaan prostituutioon ja vuosien velkavankeuteen.

Yksi heistä on nigerialainen Itohan Okundaye, joka lähti 16-vuotiaana Italiaan, koska hänen vanhemmillaan ei ollut varaa edes lastensa peruskoulutukseen. Italiassa kävi ilmi, että Okundaye oli 40 000 euroa velkaa matkajärjestelyistä.

Ainoa tarjolla ollut työ oli prostituutiota, ja siihen oli pakko ryhtyä, sillä laittoman maahantulon paljastumisella ja velan maksamatta jäämisellä olisi ollut vakavia seurauksia Okundayelle ja hänen perheelleen.

“Minulla oli suuret odotukset, kun lähdin Eurooppaan. Luulin ansaitsevani rahaa, jotta voisin auttaa perhettäni ja kouluttautua. Se oli kuitenkin mahdotonta, koska jokaisen yön päätteeksi tuli joku ja otti rahani. Velan lisäksi jouduin maksamaan kaikesta muustakin: asumisesta, ruuasta, vaatteista, jopa tienpätkästä, jolla seisoin illat”, Okundaye kertoo.

Työskenneltyään vuosia prostituoituna, Okundaye tuli turvapaikanhakijana Suomeen. Hän teki aloitteen työstä ihmiskauppaa vastaan, ja toimii nyt FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n Toisenlaisia tarinoita -kampanjassa, joka lisää tietoisuutta ihmiskaupasta ja puuttuu sen syihin.

”Nigeriassa on tehty jo pitkään tiedotustyötä ihmiskaupan vaaroista. Monille nuorille naisille ihmiskauppiaiden tarjoukset vaikuttavat kuitenkin ainoalta varteenotettavalta keinolta parempaan toimeentuloon. Yhdessä nigerialaisen kumppanijärjestömme kanssa haluamme olla tekemässä vaihtoehtoja ihmiskaupalle tarjoamalla naisille kestäviä toimeentulomahdollisuuksia Nigeriassa”, FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n puheenjohtaja Erna Alitalo sanoo.

Okundaye kertoo kokemuksistaan Toisenlaisia tarinoita -seminaarissa Eurooppasalissa tiistaina 30.1.2018. 

Yhteystiedot: Anna Kuokkanen / 040 7399391 / info@finnwid.fi

 
 

29.1.2018 - teksti: Erna Alitalo, kuva: Anna Kuokkanen

Yhdessä tekemällä

Vajaa vuosi sitten Anna laittoi minulle viestin, että tietäisinkö joitain Nigeriassa toimivia suomalaisia järjestöjä. Hän kertoi, että Itohan, jonka elämää olin Annan kautta seurannut jo muutaman vuoden, halusi tehdä jotain nigerialaisten tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi. Teimme nopean kartoituksen, emmekä juuri löytäneet suomalaisia toimijoita tai heidän kumppaneitaan Nigeriasta.

Samoihin aikoihin olin kuullut, että FinnWID etsi toimintaansa uusia aktiiveja ja toimintaideoita. Järjestö on aina toiminut vapaaehtoisten verkostona ja näin ollen sen toiminta on vuosien aikana muokkautunut sen mukaan, ketkä järjestössä ovat olleet aktiivisina.

Pohdimme hetken Annan kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että jos kerran Itohan halusi toimia ja tuoda tarinansa julkisuuteen, kyllä meidän pitäisi käyttää osaamistamme ja verkostojamme ja auttaa häntä.

Olin yhteydessä FinnWIDin hallitukseen, jonka tuolloiset jäsenet innostuivat ideoistamme. FinnWID sai meistä uudet vetäjät ja me FinnWIDistä väylän lähteä toteuttamaan Itohanin unelmia.

Viime vuodesta päällimmäisenä mielessä onkin sitten se valtava kiinnostus, jota asiamme eri ihmisissä herätti. Saimme koottua mahtavan aktiivien joukon mukaan suunnittelemaan tätä Toisenlaisia tarinoita -kampanjaa, tammikuun aloitusseminaaria ja tulevaa hanketta Nigeriaan.

 
 
Uusia aktiiveja tutustumassa FinnWIDin toimintaan uusien illassa.

Uusia aktiiveja tutustumassa FinnWIDin toimintaan uusien illassa.

 
 

Aktiivien joukkoon mahtui monia eri alojen asiantuntijoita - viestijöitä, valokuvaajia, videokuvaajia, graafikoita, ihmiskauppa-, ihmisoikeus-, kehitysyhteistyö- jne. asiantuntijoita ja monia innostuneita järjestöaktiiveja. Oli hienoa nähdä, mitä kaikkea saimme yhdessä aikaiseksi - suuret kiitokset siis kaikille työssä mukana olleille.

Jatkossa tulen kirjoittelemaan täällä blogissa erityisesti hankesuunnittelumme etenemisestä. Syksyllä valitsimme meille kumppanin Nigeriasta (tästä seuraavassa blogissa) ja ulkoministeriön rahoitushaun deadline tulee olemaan toukokuun puolivälissä – ole siis kuulolla ja seuraa täällä työtämme. Tehdään yhdessä toisenlaisia tarinoita.

 
 

28.1.2018 - Anna Kuokkanen

Toisenlaisia tarinoita – mistä kaikki alkoi?

Toisenlaisia tarinoita -projektin juuret ulottuvat kolmen ja puolen vuoden taakse Helsingin Kaarlenkadun vastaanottokeskukseen, missä tapasin Itohan Okundayen ensimmäistä kertaa, kun etsin osallistujia turvapaikanhakijoiden elämää tarkastelevaa dokumentaarista valokuvaprojektiani varten.

Itohan oli ensimmäinen henkilö, joka projektiini ilmoittautui, heti samana päivänä, kun olin vienyt ilmoituksen siitä vastaanottokeskuksen ilmoitustaululle. Jo ensimmäisellä tapaamiskerrallamme huomasin, että tällä henkilöllä on vahva tarve kertoa tarinansa, saada äänensä kuuluviin ja myös vaikuttaa asioihin.

 
 
Itohan Okundaye Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa syksyllä 2014.

Itohan Okundaye Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa syksyllä 2014.

 
 

Näiden vuosien aikana meistä on tullut Itohanin kanssa ystävät. Olemme puhuneet myös paljon ihmiskaupasta ja siitä mitä sille voisi ja pitäisi tehdä. Viime vuoden maaliskuussa olin käymässä Itohanin luona Kristiinankaupungissa, jonka vastaanottokeskuksessa hän nykyään asuu. Olin tekemässä valokuvaprojektiani ja muutenkin tapaamassa häntä. 

Olimme kävelemässä kaupungilla, kun Itohan alkoi puhua minulle siitä, miten hän on käynyt kertomassa ihmiskaupasta ja omasta tarinastaan kouluissa, seurakuntien tilaisuuksissa ja muissa paikoissa. Hän oli huomannut, että monet ihmiset olivat järkyttyneitä kuullessaan, että tällaista tapahtuu Euroopassa.

Monet olivat myös kysyneet Itohanilta, mitä he voisivat tehdä tälle asialle – miten he voisivat auttaa. Siksi Itohan oli saanut idean projektista, jossa hän kertoisi ihmiskaupasta Suomessa ja sen rinnalla kerättäisiin varoja Nigeriaan tyttöjen koulutukseen ja erityisesti ammattikoulutukseen. Itohan sanoi, että sillä ei olisi väliä, miten iso tai pieni projektista tulisi – jos hän saisi estettyä edes yhtä tyttöä lähtemästä ihmiskauppiaan mukaan, niin se olisi kaiken työn väärti.

Yhtäkkiä huomasin, että olimme istuneet kristiinankaupunkilaisen sekatavarakaupan tuulikaapissa puolitoista tuntia ideoimassa hanketta, ja minä olin lopulta sanonut ne tärkeät sanat, että ”kyllä minä autan sinua siinä”.

 
 
Toisenlaisia tarinoita -kampanjan hiomista viestinnän ammattilaisten avustuksella.

Toisenlaisia tarinoita -kampanjan hiomista viestinnän ammattilaisten avustuksella.

 
 

Nyt kymmenen kuukautta myöhemmin olemme saaneet kymmeniä ihmisiä mukaan tekemään kampanjaa. Se on ollut välillä rankkaa, koska kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin, mutta myös myös valtavan innostavaa.  Mahtavaa, että tämä kampanja on vihdoin käsillä!

 
 
Kampanja- ja hankesuunnitelmia.

Kampanja- ja hankesuunnitelmia.