anna mahdollisuus toisenlaiseen tarinaan!

Toisenlaisia tarinoita -kampanja kerää varoja FinnWID - Naiset kehitystyössä ry:n ihmiskauppaa ehkäisevään työhön Suomessa ja Nigeriassa.

Voit tehdä lahjoituksen tilisiirtona tilille FI74 5780 0720 4858 90 (FinnWID – Naiset kehitystyössä ry) (BIC-koodi OKOYFIHH). Kirjoita maksun viestiin ”Toisenlaisia tarinoita”.

Kampanja aloitettiin tammikuussa 2018 ja tällä hetkellä (kesäkuussa 2019) olemme saaneet lahjoituksia 5506 euroa. Kiitos valtavan paljon kaikille työtämme tukeneille! Yhdessä teemme maailman, jossa naisilla on kestäviä tapoja työllistää itsensä, eikä yhdenkään naisen tai tytön tarvitse lähteä ihmiskauppiaan matkaan.

FinnWID aloitti vuonna 2018 yhteistyön ihmiskauppaa ehkäisevän Edo State NGO Coalition Against Trafficking in Persons (ENCATIP) -järjestökoalition kanssa. ENCATIP toimii Benin Cityssä, Edon maakunnassa Nigeriassa ja koalition järjestöt ehkäisevät ihmiskauppaa  muun muassa tiedotus- ja koulutustoiminnan avulla.

FinnWID vieraili ENCATIP-järjestökoalition luona Benin Cityssä marraskuussa 2018.

FinnWID vieraili ENCATIP-järjestökoalition luona Benin Cityssä marraskuussa 2018.

FinnWIDin ja ENCATIPin yhteistyö keskittyy tyttöjen ja nuorten naisten työllisyyttä ja koulutusmahdollisuuksia parantavaan toimintaan. Toimeentulomahdollisuuksien puute on keskeinen syy sille, että nuoret naiset lähtevät ihmiskauppiaiden mukana Eurooppaan ja päätyvät usein prostituutioon ja velkavankeuteen.

Haimme kehitysyhteistyöhanketta varten rahoitusta Suomen ulkoministeriöltä keväällä 2018 ja keräsimme rahaa hankkeen rahoituksen omavastuuosuuteen. Valitettavasti saimme kielteisen rahoituspäätöksen. Kerätyt varat käytetäänkin nyt pienimuotoisempaan yhteistyöhön ENCATIPin kanssa samalla kun kartoitamme uusia hankerahoitusmahdollisuuksia.

Suomessa FinnWID tekee tiedotus- ja globaalikasvatutyötä, jolla lisätään ihmisten ymmärrystä ihmiskaupasta ja sen syistä ja seurauksista. Kotimaan työllämme pystymme vaikuttamaan sekä ihmiskaupan uhrien asemaan Suomessa että pitkällä tähtäimellä rakenteisiin, jotka ajavat nuoria naisia ihmiskaupan uhriksi Nigeriasta.

Voit tukea toimintaamme myös liittymällä FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n jäseneksi, tulemalla mukaan toimintaamme tai jakamalla tietoa ihmiskaupasta esimerkiksi Facebookissa.

Lisätietoja: info@finnwid.fi / www.finnwid.fi

Rahankeräyslupa

FinnWID aloitti varojen keruun Nigerian työn tueksi vuonna 2018 (valtakunnallinen rahankeräyslupa RA/2017/1275). Vuoden 2018 aikana sekä huhtikuun 2019 loppuun mennessä kerätyt varat tullaan käyttämään nuorten naisten toimeentulon ja koulutuksen tukemiseen Nigeriassa.

Nykyinen, Poliisihallituksen ajalle 1.1.2019-31.12.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2018/1095 on voimassa koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Toukokuusta 2019 lähtien kerätyt varat käytetään yhteistyöhön ENCATIP-järjestökoalition kanssa. Rahoilla tuetaan naisten ja tyttöjen koulutus ja toimeentulomahdollisuuksia Nigeriassa Edon maakunnassa. Lisäksi kerätyillä varoilla aktivoidaan ihmisiä mukaan ihmiskaupan vastaiseen työhön ja rahoitetaan FinnWIDin viestintä ja globallikasvatustyötä Suomessa.