Vaihtoehtoja ihmiskaupalle

Toisenlaisia tarinoita on FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n kampanja, joka ehkäisee ihmiskauppaa kehittämällä kestäviä toimeentulomahdollisuuksia nuorille naisille Nigeriassa. Tavoitteena on tarjota vaihtoehtoja ihmiskauppiaiden mukaan lähtemiselle.

Kampanjan ja hankesuunnittelun tuoreimmat kuulumiset voit lukea blogista tämän sivun lopusta.

Hankkeen toteuttaja Suomessa - FinnWID - Naiset kehitystyössä ry

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton asiantuntijajärjestö. Vapaaehtoisten ylläpitämä järjestö on avoin kaikille sukupuolten tasa-arvosta, naisten asemasta ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille. FinnWID ry:llä on aikaisempaa kokemusta ulkoministeriön rahoittamien kehitysyhteistyöhankkeiden toteutuksesta ja se on työskennellyt sukupuolten tasa-arvon ja kehitysyhteistyön parissa vuodesta 1990 lähtien.

Järjestöllä on ollut aikaisemmin kaksi ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta. GARIMA-hanke keskittyi vuosina 2011-2013 paikallisyhteisöjen naisjohtajien kapasiteetin vahvistamiseen Pohjois-Intiassa. Ghanassa Hohoen kaupungissa vuosina 2007-2009 kehitysyhteistyöhanke puolestaan monipuolisti naisten koulutustarjontaa ja kohensi heidän toimeentulomahdollisuuksiaan. Vuosina 2017–2021 FinnWID ry keskittyy erityisesti ihmiskaupan vastaiseen toimintaan.

Ehkäisemme Ihmiskauppaa yhteistyössä ENCATIP:in kanssa

Yhteistyökumppanimme Nigeriassa on Edo State NGO Coalition Against Trafficking in Persons (ENCATIP), joka on vuonna 2003 perustettu kuuden kansalaisjärjestön muodostama koalitio. Kaikki koalition jäsenjärjestöt ovat erikoistuneet ihmiskaupan ehkäisemiseen, tasa-arvon edistämiseen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamiseen.

Koalition puolesta yhteishankkeemme suunnitteluun osallistuu sen jäsenjärjestö Idia Renaissance. Vuonna 1999 perustetulla järjestöllä on pitkä kokemus ihmiskaupan vastaisesta työstä, ja se on toteuttanut aikaisemmin ihmiskauppaa ehkäiseviä hankkeita muun muassa YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston ja UNICEF:in sekä useiden eurooppalaisten järjestöjen tuella.

nuorten naisten toimeentulomahdollisuuksia parantava kehitysyhteistyöhanke

Suunnittelemme parhaillaan ENCATIP:in kanssa hanketta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa tyttöjen ja nuorten naisten asemaan Edon maakunnassa Nigeriassa, jotta heillä olisi vähemmän yllykkeitä lähteä ihmiskauppiaiden mukaan.

Naisten heikko yhteiskunnallinen asema, köyhyys sekä koulutus- ja toimeentulomahdollisuuksien puute ovat pääsyitä sille, miksi ulkomaille lähteminen vaikuttaa usein ainoalta mahdolliselta tavalta parantaa omaa elämää ja perheen toimeentuloa. Siksi kestävien toimeentulomuotojen kehittämisellä on keskeinen rooli ihmiskaupan ehkäisemisessä.

Suunnitteilla oleva hankkeemme tulee kestämään kaksi vuotta. Toimeentulomuotojen kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja tavoitteenamme on, että pystymme jatkamaan työtä ENCATIP:in kanssa myös tulevina vuosina.  

Kehitysyhteistyöhankkeen rahoitushaku keväällä 2018

Haemme yhteistyössä ENCATIP:in kanssa suunnittelemallemme hankkeelle rahoitusta Suomen ulkoministeriön kansalaisjärjestöille suunnatusta hankehausta keväällä 2018. Jos rahoituspäätös on positiivinen, pääsee hanke alkamaan alkuvuodesta 2019.

Toisenlaisia tarinoita -kampanjalla keräämme hankkeen rahoituksen omavastuuosuutta. Rahaa omavastuuosuuden kattamiseen tarvitsemme noin 8 000 euroa. Hankkeen suunnittelun etenemistä voit seurata tällä sivulla sekä kampanjan Facebook-sivulla.

Peruskoulutusta haavoittuvimmassa asemassa oleville tytöille

Mikäli kampanjamme tuottaa enemmän kuin kehitysyhteistyöhankkeeseen tarvittavat 8 000 euroa, jaamme koulutusstipendejä erityisen haavoittuvassa asemassa oleville tytöille Edon maakunnassa.

Muun muassa köyhyydestä johtuva koulupudokkuus ja siihen liittyvä vaihtoehdottomuus ovat merkittävä syy sille, että tytöt lähtevät etsimään toimeentuloa ulkomailta. UNICEF:in mukaan Nigeriassa on lähes 10 miljoonaa lasta koulun ulkopuolella ja esimerkiksi yläasteen aloittaa vain alle puolet tytöistä.

Koulutusstipendien myöntäminen on osa ENCATIP:in toimintaa, joten koalitio tunnistaa meille Edon maakunnassa perheitä, joilla ei ole varaa maksaa lastensa koulumaksuja. Stipendeillä autamme tyttöjä jatkamaan koulussa perheen taloudellisista vaikeuksista huolimatta.

Tule mukaan tekemään vaihtoehtoja ihmiskaupalle! Tue kampanjaa ja lahjoita.

Toisenlaisia tarinoita -Blogi

Tässä osiossa kerromme hankesuunnittelun ja kampanjan tuoreita kuulumisia. 

Kirjoittajista

Erna Alitalo toimii FinnWID ry:n puheenjohtajana ja vastaa erityisesti kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelusta. Erna on valtiotieteiden maisteri ja opiskellut antropologiaa, sukupuolentutkimusta, kehitysmaatutkimusta ja maailmanpolitiikkaa. Hän on työskennellyt eri järjestöillä hankesuunnittelun ja -koordinoinnin parissa, tehnyt vapaaehtoistyötä Tansaniassa ja tutustunut myös Suomen kahdenvälisiin hankkeisiin suurlähetystöllä Bangkokissa. FinnWIDin lisäksi Erna opiskelee parhaillaan TASOVA-projektin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuus aluekehityksessä -koulutuksessa ja hoitaa joulukuussa syntynyttä ihmisen alkua.

Anna Kuokkanen toimii FinnWID ry:n vara-puheenjohtajana ja vastaa erityisesti järjestön viestinnästä ja Toisenlaisia tarinoita -kampanjan koordinoinnista. Anna on valtiotieteiden tohtori, sosiologi, tutkija ja valokuvaaja. Hän on työskennellyt vapaaehtoisena lasten liikuntakoulutushankkeen parissa Tansaniassa ja pakolaisuus- ja ihmisoikeuskysymysten parissa muun muassa Suomen Pakolaisavussa ja Amnesty Internationalissa. Anna tutustui Itohan Okundayeen turvapaikanhakijoiden elämää dokumentoivan valokuvaprojektinsa kautta.

Lisäksi blogissa kirjoittavat muut FinnWID - Naiset kehitystyössä ry:n aktiivit.

 
 

6.2.2018 - teksti: Salla Jokela, kuvat: Anna Kuokkanen

Toisenlaisia tarinoita -kampanjan avausseminaari välitti voimaantumisen sanomaa

Toisenlaisia tarinoita -kampanjan avausseminaari täytti 30.1.2018 Eurooppasalin Helsingissä. Tilaisuuden livestreamia seurasi lisäksi Facebookin välityksellä useampi sata henkilöä. Seminaari koostui toisiaan täydentävistä puheenvuoroista, videoesityksistä ja paneelikeskusteluista, jotka juontajat Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan sitoivat tarinalliseksi kokonaisuudeksi

Tilaisuuden avasi FinnWID – Naiset kehitystyössä -järjestön aktiivijäsen Anna Kuokkanen. Hän kertoi tutustuneensa kampanjan keulahahmoon, entiseen ihmiskaupan uhriin Itohan Okundayeen turvapaikanhakijoiden arkea käsittelevän valokuvaprojektinsa yhteydessä. Naisten ystävystyttyä Okundaye ehdotti, että he ryhtyisivät kampanjoimaan ihmiskaupan syiden kitkemiseksi Nigeriassa. Kun hän lupasi antaa kampanjalle kasvot, Kuokkanen rohkaistui keräämään FinnWID-järjestön kautta vapaaehtoisten verkostoa idean toteuttamiseksi.

 
 
Itohan Okundaye kertoi kokemuksistaan ihmiskaupasta Italiassa.

Itohan Okundaye kertoi kokemuksistaan ihmiskaupasta Italiassa.

 
 

Okundayen kertomus valaisi niitä kauheuksia, joita jopa satatuhatta naista kokee Euroopassa joka vuosi. Suomeen päätyneitä ihmiskaupan uhreja Pro-tukipisteessä auttava Essi Thesslund piti Okundayen kokemuksia monella tapaa edustavana esimerkkinä. Uhrien tarinoissa toistuvat kokemukset absoluuttisesta köyhyydestä ja verkostojen puutteesta lähtöalueilla sekä pelosta ja väkivallan uhasta Euroopassa. Thesslund korosti, että uhrien auttaminen edellyttää luottamuksellisen yhteyden syntymistä. Vasta silloin uhrit vakuuttuvat siitä, että kertomalla oman tarinansa he voivat parantaa tilannettaan.

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan edustaja Venla Roth kertoi ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja sen soveltamisen ongelmista. Niiden vuoksi kaikkein hädänalaisimmassa asemassa olevat jäävät usein vaille apua. Suomen lain mukaan ihmiskaupan uhreille voidaan myöntää oleskelulupa, mikäli heitä tarvitaan Suomessa esimerkiksi rikoksen tutkinnan vuoksi tai heidän tulkitaan olevan erityisen haavoittuvassa asemassa. Ulkomailla tapahtuneiden rikosten selvittäminen Suomessa on kuitenkin hankalaa, ja tulkinnat siitä, ketkä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ovat epäjohdonmukaisia ja ennakoimattomia. Ongelmia aiheuttaa myös se, etteivät viranomaiset kohtaa ihmiskaupan uhreja tai tunnista heitä. Roth kaipasi valtioilta toimenpiteitä näiden institutionaaliseksi väkivallaksi kutsumiensa ongelmien ratkaisemiseksi.

 
 
Tilaisuutta seurasi täysi sali kuulijoita.

Tilaisuutta seurasi täysi sali kuulijoita.

 
 

Puheevuoroja täydensi Osai Ojighon videotervehdys Amnesty Internationalin Nigerian maatoimistosta. Hän mainitsi muun muassa ihmiskauppaan liittyvän katastrofaalisen tilanteen Libyassa ja korosti Euroopan Unionin jäsenvaltioiden vastuuta siitä, että maat huomioisivat ihmisoikeudet toteuttaessaan rajapolitiikkaa. Paneelikeskustelun aikana myös yleisö pääsi esittämään kysymyksiä Okundayelle, Thesslundille, Rothille sekä FinnWID:in puheenjohtaja Erna Alitalolle. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että paras keino ihmiskauppiaiden vallan vähentämiseksi Nigeriassa on parantaa tyttöjen ja naisten toimeentulon edellytyksiä alueella. Nopeiden ratkaisujen etsimisen sijaan on järkevää panostaa esimerkiksi tyttöjen koulutukseen sekä kestävien elinkeinojen kehittämiseen. Juuri tähän tarkoitukseen Toisenlaisia tarinoita -kampanja kerää nyt rahaa.

 
 
Paneelissä keskustelivat Venla Roth, Itohan Okundaye, Essi Thesslund ja Erna Alitalo.

Paneelissä keskustelivat Venla Roth, Itohan Okundaye, Essi Thesslund ja Erna Alitalo.

 
 

Kaiken sanotun rinnalle tapahtuman viestiksi nousi toivo ja voimaantuminen. Okudayen vahva ja optimistinen läsnäolo sekä kymmenien vapaaehtoisten työpanos antoivat lupauksen siitä, että toisenlaiset tarinat ovat mahdollisia. Vaikuttavat kohtaamiset ja teot voivat saada aikaan pieniä muutoksia, jotka ovat tärkeitä askeleita monimutkaisten globaalien ongelmien ratkaisemiseksi.

 
 
Tämäkin seminaari järjestettiin täysin vapaaehtoivoimin. Tilaisuuden jälkeen tunnelma oli  tyytyväinen ja innostunut.

Tämäkin seminaari järjestettiin täysin vapaaehtoivoimin. Tilaisuuden jälkeen tunnelma oli  tyytyväinen ja innostunut.

 
 

Salla Jokela työskentelee tutkijana Suomen Akatemian rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen RELATE- huippuyksikössä Helsingin yliopistossa. Hän on mukana FinnWID:in toiminnassa, sillä hän uskoo, ettei globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia ratkaista ainoastaan kansainvälisin sopimuksin, vaan myös paikallistason pienin teoin.

 
 

30.1.2018 - FinnWID - Naiset kehitystyössä

TIEDOTE 18.1.2018

Julkaisuvapaa 30.1.2018 klo 7.00

Ihmiskauppa koskettaa myös Suomea – Toisenlaisia tarinoita -kampanja kertoo uhrin tarinan ja puuttuu ilmiön syihin

Köyhyys ajaa nigerialaisia naisia prostituoiduiksi Eurooppaan. Entinen ihmiskaupan uhri Itohan Okundaye haluaa luoda vaihtoehtoja ihmiskaupalle parantamalla naisten toimeentulomahdollisuuksia Nigeriassa.

Joka vuosi tuhannet nuoret naiset ja tytöt lähtevät köyhyyden vuoksi Nigeriasta Eurooppaan. Suuri osa heistä päätyy ihmiskauppiaiden mukana Italiaan tai muualle Eurooppaan, myös Suomeen, missä heidät pakotetaan prostituutioon ja vuosien velkavankeuteen.

Yksi heistä on nigerialainen Itohan Okundaye, joka lähti 16-vuotiaana Italiaan, koska hänen vanhemmillaan ei ollut varaa edes lastensa peruskoulutukseen. Italiassa kävi ilmi, että Okundaye oli 40 000 euroa velkaa matkajärjestelyistä.

Ainoa tarjolla ollut työ oli prostituutiota, ja siihen oli pakko ryhtyä, sillä laittoman maahantulon paljastumisella ja velan maksamatta jäämisellä olisi ollut vakavia seurauksia Okundayelle ja hänen perheelleen.

“Minulla oli suuret odotukset, kun lähdin Eurooppaan. Luulin ansaitsevani rahaa, jotta voisin auttaa perhettäni ja kouluttautua. Se oli kuitenkin mahdotonta, koska jokaisen yön päätteeksi tuli joku ja otti rahani. Velan lisäksi jouduin maksamaan kaikesta muustakin: asumisesta, ruuasta, vaatteista, jopa tienpätkästä, jolla seisoin illat”, Okundaye kertoo.

Työskenneltyään vuosia prostituoituna, Okundaye tuli turvapaikanhakijana Suomeen. Hän teki aloitteen työstä ihmiskauppaa vastaan, ja toimii nyt FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n Toisenlaisia tarinoita -kampanjassa, joka lisää tietoisuutta ihmiskaupasta ja puuttuu sen syihin.

”Nigeriassa on tehty jo pitkään tiedotustyötä ihmiskaupan vaaroista. Monille nuorille naisille ihmiskauppiaiden tarjoukset vaikuttavat kuitenkin ainoalta varteenotettavalta keinolta parempaan toimeentuloon. Yhdessä nigerialaisen kumppanijärjestömme kanssa haluamme olla tekemässä vaihtoehtoja ihmiskaupalle tarjoamalla naisille kestäviä toimeentulomahdollisuuksia Nigeriassa”, FinnWID – Naiset kehitystyössä ry:n puheenjohtaja Erna Alitalo sanoo.

Okundaye kertoo kokemuksistaan Toisenlaisia tarinoita -seminaarissa Eurooppasalissa tiistaina 30.1.2018. 

Yhteystiedot: Anna Kuokkanen / 040 7399391 / info@finnwid.fi

 
 

29.1.2018 - teksti: Erna Alitalo, kuva: Anna Kuokkanen

Yhdessä tekemällä

Vajaa vuosi sitten Anna laittoi minulle viestin, että tietäisinkö joitain Nigeriassa toimivia suomalaisia järjestöjä. Hän kertoi, että Itohan, jonka elämää olin Annan kautta seurannut jo muutaman vuoden, halusi tehdä jotain nigerialaisten tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi. Teimme nopean kartoituksen, emmekä juuri löytäneet suomalaisia toimijoita tai heidän kumppaneitaan Nigeriasta.

Samoihin aikoihin olin kuullut, että FinnWID etsi toimintaansa uusia aktiiveja ja toimintaideoita. Järjestö on aina toiminut vapaaehtoisten verkostona ja näin ollen sen toiminta on vuosien aikana muokkautunut sen mukaan, ketkä järjestössä ovat olleet aktiivisina.

Pohdimme hetken Annan kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että jos kerran Itohan halusi toimia ja tuoda tarinansa julkisuuteen, kyllä meidän pitäisi käyttää osaamistamme ja verkostojamme ja auttaa häntä.

Olin yhteydessä FinnWIDin hallitukseen, jonka tuolloiset jäsenet innostuivat ideoistamme. FinnWID sai meistä uudet vetäjät ja me FinnWIDistä väylän lähteä toteuttamaan Itohanin unelmia.

Viime vuodesta päällimmäisenä mielessä onkin sitten se valtava kiinnostus, jota asiamme eri ihmisissä herätti. Saimme koottua mahtavan aktiivien joukon mukaan suunnittelemaan tätä Toisenlaisia tarinoita -kampanjaa, tammikuun aloitusseminaaria ja tulevaa hanketta Nigeriaan.

 
 
Uusia aktiiveja tutustumassa FinnWIDin toimintaan uusien illassa.

Uusia aktiiveja tutustumassa FinnWIDin toimintaan uusien illassa.

 
 

Aktiivien joukkoon mahtui monia eri alojen asiantuntijoita - viestijöitä, valokuvaajia, videokuvaajia, graafikoita, ihmiskauppa-, ihmisoikeus-, kehitysyhteistyö- jne. asiantuntijoita ja monia innostuneita järjestöaktiiveja. Oli hienoa nähdä, mitä kaikkea saimme yhdessä aikaiseksi - suuret kiitokset siis kaikille työssä mukana olleille.

Jatkossa tulen kirjoittelemaan täällä blogissa erityisesti hankesuunnittelumme etenemisestä. Syksyllä valitsimme meille kumppanin Nigeriasta (tästä seuraavassa blogissa) ja ulkoministeriön rahoitushaun deadline tulee olemaan toukokuun puolivälissä – ole siis kuulolla ja seuraa täällä työtämme. Tehdään yhdessä toisenlaisia tarinoita.

 
 

28.1.2018 - Anna Kuokkanen

Toisenlaisia tarinoita – mistä kaikki alkoi?

Toisenlaisia tarinoita -projektin juuret ulottuvat kolmen ja puolen vuoden taakse Helsingin Kaarlenkadun vastaanottokeskukseen, missä tapasin Itohan Okundayen ensimmäistä kertaa, kun etsin osallistujia turvapaikanhakijoiden elämää tarkastelevaa dokumentaarista valokuvaprojektiani varten.

Itohan oli ensimmäinen henkilö, joka projektiini ilmoittautui, heti samana päivänä, kun olin vienyt ilmoituksen siitä vastaanottokeskuksen ilmoitustaululle. Jo ensimmäisellä tapaamiskerrallamme huomasin, että tällä henkilöllä on vahva tarve kertoa tarinansa, saada äänensä kuuluviin ja myös vaikuttaa asioihin.

 
 
Itohan Okundaye Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa syksyllä 2014.

Itohan Okundaye Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa syksyllä 2014.

 
 

Näiden vuosien aikana meistä on tullut Itohanin kanssa ystävät. Olemme puhuneet myös paljon ihmiskaupasta ja siitä mitä sille voisi ja pitäisi tehdä. Viime vuoden maaliskuussa olin käymässä Itohanin luona Kristiinankaupungissa, jonka vastaanottokeskuksessa hän nykyään asuu. Olin tekemässä valokuvaprojektiani ja muutenkin tapaamassa häntä. 

Olimme kävelemässä kaupungilla, kun Itohan alkoi puhua minulle siitä, miten hän on käynyt kertomassa ihmiskaupasta ja omasta tarinastaan kouluissa, seurakuntien tilaisuuksissa ja muissa paikoissa. Hän oli huomannut, että monet ihmiset olivat järkyttyneitä kuullessaan, että tällaista tapahtuu Euroopassa.

Monet olivat myös kysyneet Itohanilta, mitä he voisivat tehdä tälle asialle – miten he voisivat auttaa. Siksi Itohan oli saanut idean projektista, jossa hän kertoisi ihmiskaupasta Suomessa ja sen rinnalla kerättäisiin varoja Nigeriaan tyttöjen koulutukseen ja erityisesti ammattikoulutukseen. Itohan sanoi, että sillä ei olisi väliä, miten iso tai pieni projektista tulisi – jos hän saisi estettyä edes yhtä tyttöä lähtemästä ihmiskauppiaan mukaan, niin se olisi kaiken työn väärti.

Yhtäkkiä huomasin, että olimme istuneet kristiinankaupunkilaisen sekatavarakaupan tuulikaapissa puolitoista tuntia ideoimassa hanketta, ja minä olin lopulta sanonut ne tärkeät sanat, että ”kyllä minä autan sinua siinä”.

 
 
Toisenlaisia tarinoita -kampanjan hiomista viestinnän ammattilaisten avustuksella.

Toisenlaisia tarinoita -kampanjan hiomista viestinnän ammattilaisten avustuksella.

 
 

Nyt kymmenen kuukautta myöhemmin olemme saaneet kymmeniä ihmisiä mukaan tekemään kampanjaa. Se on ollut välillä rankkaa, koska kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin, mutta myös myös valtavan innostavaa.  Mahtavaa, että tämä kampanja on vihdoin käsillä!

 
 
Kampanja- ja hankesuunnitelmia.

Kampanja- ja hankesuunnitelmia.