Tietoa ihmiskaupasta

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Walk Free Foundation -järjestön raportin mukaan maailmassa on noin 25 miljoonaa ihmiskaupan uhria. Arvioiden mukaan noin 70 % ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyttöjä.  Toisenlaisia tarinoita -kampanjassa haluamme kertoa konkreettisen esimerkin avulla, mitä ihmiskauppa on ja mitä ovat sen taustalla vaikuttavat syyt.

Ihmiskauppa Nigeriasta Eurooppaan lisääntyy

Nigeriasta lähtee vuosittain tuhansia nuoria naisia Eurooppaan paremman tulevaisuuden toivossa. Nigeria on taloudellisesti hyvin eriarvoinen yhteiskunta ja lähes 80 % nigerialaisista elää alle kahdella dollarilla päivässä. Taloudellista tasa-arvoa mittaavan gini-kertoimen perusteella Nigeria sijoittuu maailman 195 maan joukossa sijalle 152.

Suuri osa Nigeriasta lähtevistä naisista päätyy ihmiskauppiaiden mukana Italiaan tai muualle Eurooppaan, missä heidät pakotetaan prostituutioon. Vaikka naisia on lähtenyt ihmiskauppiaiden järjestäminä Eurooppaan jo 1980-luvulta lähtien, viime vuosina uhrien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Heinäkuussa 2017 YK:n siirtolaisjärjestö IOM (International Organization for Migration) tiedotti, että nigerialaisten, prostituutiotarkoituksessa Italiaan Välimeren yli tulevien naisten määrä on seitsenkertaistunut kolmessa vuodessa.

Vuoden 2016 aikana pelkästään Välimeren kautta tuli Italiaan yli 11 000 nigerialaista naista ja yli 3 000 alaikäistä lasta. IOM:n arvion mukaan yli 80 prosenttia naisista tuli Eurooppaan prostituutiotarkoituksessa. Lisäksi heitä tulee Eurooppaan monia muita reittejä pitkin, myös lentoteitse.

Benin City – Nigerian ihmiskaupan keskus

Nigerialaisen ihmiskaupan keskus on Etelä-Nigeriassa sijaitseva Edon osavaltio ja erityisesti sen pääkaupunki Benin City, jossa asuu noin 1,5 miljoonaa asukasta. Alueen köyhyys, korruptio ja työttömyys vaikuttavat yleisiin elinoloihin sekä tyttöjen kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksiin.

Nuoria naisia ajaakin ihmiskaupan uhriksi näköalattomuus, koulutuksen ja elinkeinomahdollisuuksien niukkuus sekä syrjintä nigerialaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi populaarikulttuuri ruokkii epärealistisia käsityksiä, joiden mukaan kuka tahansa voi rikastua Euroopassa.

Toiveena mahdollisuus nostaa perhe köyhyydestä

Suurin osa ihmiskaupan uhreiksi joutuvista nigerialaisista naisista on alle 20-vuotiaita. Viime vuosina he ovat olleet yhä nuorempia, jopa 13-vuotiaita. Ihmiskauppiaat houkuttelevat tyttöjä kertomuksilla hyvistä ansioista Euroopassa ja tarjoutuvat järjestämään matkat väärennettyine dokumentteineen.

Usein köyhistä perheistä lähtöisin olevat tytöt uskovat voivansa lähettää Euroopasta rahaa perheilleen. Monille nigerialaisille perheille tyttären lähettäminen ulkomaille onkin tietoinen ratkaisu. Vaikka useimmille Benin Cityssä on selvää, että työ Euroopassa on prostituutiota, tytön lähettäminen ulkomaille saattaa olla perheelle ainoa mahdollisuus yrittää nousta köyhyydestä.

Matkajärjestelyt johtavat vuosien velkavankeuteen

Eurooppaan päästyä naisille paljastuu, että he ovat ihmiskauppiaalle velkaa kymmeniä tuhansia euroa. Velan takaisinmaksu on erittäin vaikeaa, sillä uhrit maksavat velan lyhentämisen lisäksi “madameilleen” niin asumisesta, ruuasta, työvaatteista, kuin suojelusta. Tämä sitoo naiset vuosiksi madamejensa alaisuuteen.

Vaikka madame vie suurimman osan tuloista, naisen Nigeriaan lähettämien rahalähetysten merkitys voi olla perheelle suuri. Eurooppaan lähtenyt tyttö saattaa tuloillaan kustantaa esimerkiksi sisarustensa koulunkäynnin. Koska perheiden saama hyöty on merkittävä, he usein ummistavat silmänsä siltä, mitä heidän lapsilleen Euroopassa tapahtuu.

Nigerialainen ihmiskauppa perustuu paitsi uhrille aiheutettuun valtavaan velkaan, myös monenlaiseen henkiseen ja fyysiseen alistamiseen sekä uhrien psykologiseen riippuvuuteen hyväksikäyttäjästä. Usein hyväksikäyttäjä myös uhkailee uhrin perhettä ja kontrolloi näin uhrin elämää Euroopassa. Ihmiskauppaa pyörittävät henkilöt ovat lähes aina nigerialaisia ja hyvin usein itsekin entisiä ihmiskaupan uhreja. Kun he ovat saaneet oman velkansa maksettua, he ovat alkaneet itse tuomaan uusia naisia Nigeriasta Eurooppaan.

Nigerialaisnaisia päätyy prostituoiduksi myös Suomeen

Nigerialaiset naiset ovat prostituoitujen hierarkiassa matalalla. Heidän tulonsa ovat pienet ja he joutuvat yleensä tyytymään syrjäisiin paikkoihin kadulla, joihin poliisin katse ei ulotu. Se altistaa heidät vakavalle väkivallalle ja muulle hyväksikäytölle.

Italiaan ihmiskauppatarkoituksessa tulleiden naisten määrä on lisääntynyt. Siksi Etelä-Euroopan prostituutiomarkkinat ovat kyllääntyneet siinä määrin, että afrikkalaistaustaisten prostituoitujen palkkiot ovat pieniä eikä kaikille riitä töitä. Sen vuoksi osa naisista lähtee etsimään ansaintamahdollisuuksia pohjoisemmasta Euroopasta.

Nigerialaisia prostituoituja tulee töihin myös Suomeen. Lisäksi nigerialaisia ihmiskaupan uhreja saapuu Suomeen turvapaikanhakijoina.

Ratkaisuja etsimässä: Toisenlaisia tarinoita

Toisenlaisia tarinoita -kampanja kerää varoja nuorten naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämistä varten Nigeriassa, sillä kestävä ja ihmisarvoinen työ on tärkeä tekijä ihmiskaupan ehkäisemisessä. Mikäli nuorilla naisilla on todellisia vaihtoehtoja kotimaassaan, heillä on vähemmän syitä lähteä ihmiskauppiaiden mukaan. 

Lahjoituksesi avulla FinnWID - Naiset kehitystyössä ry pystyy toteuttamaan ihmiskauppaa ehkäisevän hankkeen yhdessä nigerialaisen kumppanijärjestönsä kanssa. Auta meitä tarjoamaan mahdollisuus toisenlaiseen tulevaisuuteen tytöille, jotka ovat muutoin vaarassa päätyä ihmiskaupan uhreiksi! Lue lisää kehitysyhteistyöhankkeesta ja tee lahjoitus.

Julkaisimme keväällä 2019 kattavan tietopaketin ihmiskaupan syistä ja sen ehkäisemiseksi tehtävästä työstä. Se sisältää muun muassa nigerilaisten asiantuntijoiden haastatteluja. Tutustu BNI - TRN - HEL - Nigerialaisen ihmiskaupan jäljillä -sivustoomme!

Kirjallisuutta ja muita tietolähteitä

Yle Ulkolinja: Naiskaupan ytimessä

Long Play: Pelkosi ei ole objektiivisesti perusteltua / Din rädsla är objektivt sett inte befogad

Long Play: Ihmiskauppaa Suomeen paenneita nigerialaisäitejä joutuu takaisin seksityöhön Italiaan

Laura Maragnani & Isoke Aikpitanyi: Musta, kaunis ja kaupan – Euroopan uudet orjat, (ks. kirjan esittely Maailman Kuvalehdessä)

Kansallinen ihmiskaupparaportoija: Nigerialaistaustaiset seksuaalisesti hyväksikäytetyt ihmiskaupan uhrit Suomessa

Maahanmuuttovirasto: Nigerialaisten naisten ihmiskauppa Eurooppaan